Pracovní úrazovost v České republice v roce 2014

Zdroj: 

V roce 2014 došlo k nárůstu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2013. V letech 2005 – 2014 došlo u pojištěných mužů ke snížení počtu o 4 % zatímco u žen naopak ke zvýšení o 5 %. Podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2014 čtěte v tomto článku. Tabulkovou část najdete na konci článku v části 18.

Část 2. 2. Vývoj pracovní úrazovosti

Část 2. 2. Vývoj pracovní úrazovosti

2.1    Hodnoty ukazatelů pracovní úrazovosti v ČR v roce 2014

Ukazatele pracovní úrazovosti se v roce 2014 vztahují ke 4,464 mil. nemocensky pojištěným osobám, které byly v rámci České republiky zahrnuty do statistického zjišťování pracovní neschopnosti.

V roce 2014 bylo v České republice nově hlášeno celkem 45 058 případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, z toho 13 321 pracovních úrazů utrpěly ženy. Tyto úrazy měly souhrnně za následek 2,447 mil. kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Proti předcházejícímu roku došlo v roce 2014 k nárůstu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností (o 5,0 %). Došlo také k nárůstu absolutního počtu dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, ale jen o 2,3 %. To způsobilo, že průměrná délka trvání jednoho případu mírně klesla.

Celkově 44 301 pracovních úrazů bylo spojeno s následnou pracovní neschopností delší než 3 dny. Z tohoto počtu se jich 13 113 událo ženám.

Pokud se týče relativních ukazatelů pracovní úrazovosti, došlo v roce 2014 k mírnému nárůstu četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností na 100 pojištěnců z hodnoty 0,97 na hodnotu 1,01 (tj. o 4,1 %).

Průměrné procento pracovní neschopnosti pro pracovní úraz v roce 2014 se mírně zvýšilo (o 1,4 %) a to na  hodnotu 0,150 %.

V roce 2014 klesla průměrná délka trvání případu pracovní neschopnosti pro pracovní úraz z hodnoty 55,72 na hodnotu 54,30 kalendářních dnů, tj. o 2,5 %.

V důsledku pracovní neschopnosti pro pracovní úraz bylo denně v práci nepřítomno v průměru 6 703 osob, tj. o 150 osob více než v roce 2013.

2.2    Hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2014

V roce 2014 bylo v  systémech Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a Českého báňského úřadu (ČBÚ) registrováno celkem 116 smrtelných pracovních úrazů, vykazovaných za Českou republiku. Z toho bylo orgány SÚIP a ČBÚ registrováno:

•    105 smrtelných pracovních úrazů v podnicích podléhajících kontrolní činnosti SÚIP (šetří oblastní inspektoráty práce - OIP) a

•    11 smrtelných pracovních úrazů v podnicích podléhajících dozoru systému ČBÚ (šetří obvodní báňské úřady).

Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2014 vzrostl proti roku 2013 o tři případy. Hodnota četnosti případů tím také vzrostla z hodnoty 0,25 na 0,26. Je třeba ale přihlédnout k tomu, že Český statistický úřad již od roku 2012 neprováděl statistické zjišťování NemÚr a tato změna se mohla do hodnot ukazatelů promítnout.

Podíl smrtelných pracovních úrazů na celkovém počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností zůstal shodný s hodnotou tří předchozích let (0,26 %).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail