Pracovní úrazovost v České republice v roce 2011

V roce 2011 došlo k poklesu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2010. Pracovní úrazy bez pracovní neschopnosti a smrtelné vykázaly mírný nárůst. Toto Téma týdne se podrobně věnuje pracovní úrazovosti v ČR v roce 2011.

1 Úvod

1 Úvod

Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2011 vyznačovala rozdílným vývojem celkové pracovní úrazovosti a smrtelné pracovní úrazovosti. Zatímco hodnoty absolutních a většina relativních ukazatelů celkové pracovní úrazovosti klesly, hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti meziročně vzrostly.

V roce 2011 bylo statisticky vykázáno 125 smrtelných pracovních úrazů, což je o 4 případy více než v roce 2010. Četnost smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců se meziročně zvýšila o 7,1 %.

Po nárůstu počtu případů v roce 2010 došlo v roce 2011 jen k mírnému nárůstu počtu smrtelných pracovních úrazů. K nárůstu četnosti těchto případů došlo Těžbě a dobývání (B.), v Zásobování vodou a činnosti s odpady (E.) a ve Vzdělávání (P.) V Zemědělství, lesnictví, rybářství (A.) došlo k poklesu počtu případů. Počet smrtelných pracovních úrazů klesl zejména ve skupině zdrojů úrazu „Pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky“ a vzrostl ve skupině „Živé organismy, fyzikální jevy a přírodní živly“.

Absolutní počet pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností klesl proti roku 2010 o 8,8 %. Počet pojištěnců meziročně klesl jen mírně (o 2,3 %). To se promítlo do četnosti těchto pracovních úrazů poklesem tohoto ukazatele o 6,7 %. Snížil se i počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy (o 3,7 %) a tím i průměrný denní stav práce neschopných (o 3,7 %) a také průměrné procento pracovní neschopnosti (o 1,2 %).

Průměrná doba trvání jednoho případu dosáhla v roce 2009 již 55,2 kalendářních dnů na jeden případ. V roce 2010 zaznamenal tento ukazatel pokles o 5,5 %, ale v roce 2011 opět narostl o 5,6 %.

Do vývoje vykazované pracovní úrazovosti se tedy i v roce 2011 promítl pokračující technický vývoj a kontrolní činnost inspekce práce.

Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny byla v roce 2011 skupina „Materiály, břemena, výrobky, strojní součásti“ (36 %). U závažných pracovních úrazů to byla skupina „Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země“ (24 %) a u smrtelných pracovních úrazů skupina “Pozemní vozidla“ (28 %).

Nejčastější příčinou pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny bylo v roce 2011 „Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“ (83 %). U smrtelných pracovních úrazů to byla stejná příčina (31 %).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail