Pracovní úrazovost v České republice v roce 2007

V roce 2007 došlo k výraznému poklesu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností. Rovněž poklesl počet pracovních úrazů bez pracovní neschopnosti.

Vývoj pracovní úrazovosti v odvětvích

Vývoj pracovní úrazovosti v odvětvích

Klikněte pro zvětšení

Klikněte pro zvětšení

Klikněte pro zvětšení

Klikněte pro zvětšení

Vývoj ukazatelů pracovní úrazovosti (2001 - 2007) v ČR ve vybraných odvětvích je znázorněn v grafech, z nichž některé jsou doplněny vývojem hodnot tohoto ukazatele za celou ČR.

V grafu č. 4.3.1 (logaritmická stupnice na ose hodnot) je zaznamenán vývoj počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností. Pokles byl zaznamenán ve všech významných odvětvích, tj. především Zpracovatelském průmyslu (D), dále pak v Dopravě, skladování a spojích (I), Obchodu a opravách motorových vozidel a výrobků (G) a v Zemědělství, myslivosti a lesnictví (A).

Graf č. 4.3.2 dokumentuje vývoj četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností na 100 pojištěnců. Obdobně jako u počtu případů došlo i k poklesu četnosti ve všech odvětvích. V grafu č. 4.3.3 je zaznamenán vývoj průměrného procenta pracovní neschopnosti pro pracovní úraz. Nárůst byl zaznamenán v odvětví Ubytování a stravování (H) a Těžba nerostných surovin (C). Ve všech ostatních odvětvích byl zaznamenán pokles tohoto ukazatele.

V grafu č. 4.3.4 je uveden vývoj průměrné doby trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz. Nárůst vykázala většina odvětví, největší nárůst zaznamenala Těžba nerostných surovin (C) a překročilo tím hranici 100 kalendářních dní na jeden případ. Pokles tohoto ukazatele byl vykázán v odvětvích: Doprava, skladování a spoje (I), Činnosti v oblasti nemovitostí, výzkum a vývoj (K) a Ostatní veřejné a osobní služby (O).

Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v odvětvích

V následujících grafech je znázorněn vývoj ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti  v ČR ve vybraných odvětvích.

Klikněte pro zvětšení

Vzájemné poměry hodnot ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v jednotlivých odvětvích a tendence jejich vývoje jsou patrné z grafů č. 4.4.1 a 4.4.2. Největší počet smrtelných pracovních úrazů vykázala odvětví:  Stavebnictví (F), Zpracovatelský průmysl (D) a Doprava, skladování a spoje (I). V těchto odvětvích počet případů v roce 2007 významně vzrostl. Nárůst byl zaznamenán i u Zemědělství, myslivosti a lesnictví (A) a Těžby nerostných surovin (C). Naproti tomu výrazný pokles byl zaznamenán v odvětví Obchod, opravy motorových vozidel a výrobků (G). Celkově v ČR počet smrtelných pracovních úrazů meziročně stoupl.

V grafu 4.4.2 jsou patrná odvětví, která vykazují četnost smrtelných pracovních úrazů výrazně vyšší než činí republikový průměr (graf je doplněn vývojem hodnot tohoto ukazatele za celou ČR). Jsou to: Stavebnictví (F), Těžba nerostných surovin (C), Zemědělství, myslivost, lesnictví (A) a Doprava, skladování a spoje (I). Na smrtelných pracovních úrazech mají velký podíl dopravní prostředky (30,3 %). Smrtelné pracovní úrazy, ke kterým došlo v souvislosti s dopravními prostředky, se vyskytly ve většině odvětví a nejvíce ovlivnily smrtelnou pracovní úrazovost v odvětvích: Zemědělství, myslivost, lesnictví (A), Zpracovatelský průmysl (D), Doprava, skladování a spoje (I) a Činnosti v oblasti nemovitostí, výzkum a vývoj (K).

Klikněte pro zvětšení

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail