Pracovní úrazovost v České republice v roce 2007

V roce 2007 došlo k výraznému poklesu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností. Rovněž poklesl počet pracovních úrazů bez pracovní neschopnosti.

Pracovní úrazovost žen a mladistvých

Pracovní úrazovost žen a mladistvých

V posledním desetiletém období absolutní počet pracovních úrazů s pracovní neschopností u žen klesal až do roku 2000. V letech 2001 a 2002 došlo k nárůstu počtu těchto úrazů. V roce 2003 se zase ukazatel vrátil k původní hodnotě. Obdobně tomu bylo i s četností. V letech 2004 - 2006 počet těchto úrazů rostl jen mírně, což bylo způsobeno vzrůstem počtu zaměstnaných žen (četnost stagnovala). V roce 2007 došlo k významnému poklesu obou ukazatelů. Hodnota četnosti byla téměř poloviční, než činí celorepublikový průměr.

Počet smrtelných pracovních úrazů žen v období 1998 – 2007 postupně klesal a byl charakterizován tak nízkým počtem případů, že nelze hovořit o nějakém dalším trendu, ale spíše o nahodilých událostech. V roce 2006 klesl dokonce na pouhé 4 případy, v roce 2007 bylo evidováno případů 11. K převážné většině smrtelných pracovních úrazů žen v předchozích letech došlo při dopravních nehodách, v roce 2007 byly evidovány i dva případy při dopravní nehodě letecké. Častými úrazovými ději byly pády, vraždy a zavinění živočichem.

Nejrizikovějšími odvětvími u žen byly: zpracovatelský průmysl, zemědělství a doprava, skladování a spoje.

Klikněte pro zvětšení

V letech 2001 - 2004 klesal absolutní počet pracovních úrazů s pracovní neschopností mladistvých pojištěnců (do 18 let), zejména díky výraznému poklesu počtu těchto pojištěnců. Četnost v letech 2003 – 2006 nevykazovala žádný trend. V roce 2007 došlo k poklesu četnosti, neboť počet mladistvých pojištěnců vzrostl. Bylo evidováno 12 758 nemocensky pojištěných mladistvých, což je nejvíce za posledních 8 let.

Významný je pokles četnosti pracovních úrazů na 100 mladistvých. Četnost úrazů klesla již v roce 2002 pod celorepublikový průměr a v roce 2006 činila 1,34 pracovních úrazů na 100 mladistvých. Ještě v roce 1994 měla četnost pracovních úrazů mladistvých hodnotu 6,61, přičemž celorepublikový průměr činil 2,19. V roce 2007 klesl tento ukazatel shodně u žen i mladistvých pod hodnotu 1,00.

Smrtelné pracovní úrazy mladistvých zaměstnanců jsou výjimečné, poslední případ byl zaznamenán v roce 1998.

Klikněte pro zvětšení

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail