Pracovní úraz starobního důchodce

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Pracuji jako řidič kamionu a 30. 6. 2017 jsem utrpěl pracovní úraz - v Belgii na služební cestě mě porazilo vozidlo belgického řidiče. Jsem starobní důchodce s pracovní dobou na neurčito. Od pojišťovny Kooperativa dostávám náhradu za ušlou mzdu. V současné době jsem stále v pracovní neschopnosti, léčení na specializovaném pracovišti stále trvá. Nemocenské dávky nepobírám, jsem v důchodu. Kooperativa mi dnes oznámila, že moje pracovní neschopnost končí dnem 30. 6. 2019, a tímto dnem končí výplata renty. Prosím poraďte, jestli mám nárok na výplatu renty i nadále.

Obecně platí, že v případě, kdy utrpí pracovní úraz (nemoc z povolání) zaměstnanec, který pracuje při pobírání starobního nebo invalidního důchodu, má zásadně stejné nároky na odškodnění jako ostatní zaměstnanci. Jestliže zaměstnanec nepřestal pracovat, avšak v důsledku pracovního úrazu (nemoci z povolání) je jeho pracovní způsobilost ještě více snížena, a zaměstnanec má při svém dalším zaměstnání ztrátu na výdělku, přísluší mu její náhrada až do té doby, kdy by přestal být zaměstnán z důvodů, které nesouvisejí s následky pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Důvodem, který nesouvisí s následky pracovního úrazu (nemoci z povolání), je i dosažení věku 65 let, protože dosažením tohoto věku končí všechny náhrady za ztrátu na výdělku. To však z Vašeho dotazu nevyplývá, že byste k 30. 6. 2019 dosáhl uvedeného věku.

Proto je asi důvodem skutečnost, že Vám končí podpůrčí doba u nemocenského (byť dávky nemocenského nepobíráte). Podle § 26 a § 27 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, že podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 15. kalendářním dnem nařízené karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, pokud nárok na nemocenské trvá až do tohoto dne; podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény, pokud se dále nestanoví jinak. Prodloužit podpůrčí dobu lze pouze za podmínek § 27 zákona: „Po uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26 se nemocenské vyplácí na základě žádosti pojištěnce po dobu stanovenou v rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění podle vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění, který vyplácí nemocenské, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26, nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti; takto lze postupovat i opakovaně, přičemž při jednotlivém prodloužení výplaty nemocenského nesmí být doba tohoto prodloužení delší než 3 měsíce. Nemocenské lze podle věty první vyplácet celkem nejdéle po dobu 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26.

Proto by bylo ve Vašem případě nejlepší kontaktovat Českou správu sociálního zabezpečení a poradit se, kdy Vám skutečně končí podpůrčí doba u nemocenského, jestli jsou propočty Kooperativy správné. V tom případě doporučuji obrátit se přímo na odborníky v call centru České správy sociálního zabezpečení v Křížové ul., v Praze na Smíchově – tam je poradna, do které lze zajít v úředních hodinách (viz webové stránky www.cssz.cz), a zjistit si podle jejich evidence, kdy Vám skončí podpůrčí doba, abyste měl podklad pro další konzultaci s Kooperativou.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail