Pracovní úraz – přimáčknutí jeřábem

Zdroj: 

Z pohledu jeřábníka se vše zdálo bezpečné, přesto jeřáb přimáčkl pracovníka. Ten naštěstí přežil. Zaměstnavatel vidí chybu v nepozornosti a neopatrnosti postiženého.

Úrazový děj

Pracovníka s kvalifikací zámečníka přidělili v osudný den na jiné pracoviště. Měl se účastnit opravy jeřábu. Po kovovém žebříku vylezl na jeřábovou dráhu a poté do strojovny a společně se třemi kolegy se podílel na opravě jeřábu. Když byli s opravou hotovi, sdělili to jeřábníkovi a odešli. Ten usedl do kabiny a začal s ovládáním jeřábu manipulovat a převážet nádoby s tekutým kovem. Všichni tři opraváři měli být již mimo dosah pojezdu jeřábu, tím pádem nehrozilo nikomu z nich nebezpečí úrazu, a přesto se stal úraz jednoho z nich. Úraz se stal beze svědků a postižený pracovník jej posléze popsal následovně. Šel první a šel rychle k žebříku. Jeřáb odjel dál od nich. Neví, kdo dal pokyn jeřábníkovi, aby s jeřábem manipuloval. Když už se blížil na konec dráhy k žebříku, tak se jeřáb rychle rozjel k němu. Rychle se snažil utéct z jeřábové dráhy, ale v místě, kde vedly trubky ze zdola nahoru, bylo místo zúženo a jeřáb ho přimáčknul. Ještě než byl přimáčknut, tak silně křičel na jeřábníka, ale ten ho neslyšel, ani ho nemohl z kabiny vidět. Potom i nějací dělníci ze zdola křičeli na jeřábníka, který nevěděl, co se děje. Pracovník ve velkých bolestech ještě sám po žebříku slezl, dělníci ho chytli a odnesli do kanceláře, kam pro něj přijela rychlá záchranná služba.

Zjistilo se, že:

Postižený pracovník byl na tomto pracovišti poprvé a nebyl upozorněn na odlišné podmínky.

Dva pracovníci, kteří společně s ním jeřáb opravovali, vypověděli, že po opuštění kabiny jeřábu kolegu již neviděli. Jeřáb jel směrem od nich k pecím, neboť probíhala tavba a čekalo se na něj.

Jeřábník uvedl, že po skončení opravy se dotázal, zdali je oprava hotová a může s jeřábem manipulovat. To mu jeden z opravářů potvrdil. Poté vstoupil do kabiny jeřábu, dal zvukové znamení o zahájení pohybu jeřábu a následně provedl několik manipulací. Viděl z kabiny všechny tři opraváře stát na bezpečném místě. Za chvíli uslyšel křik.

Porušení povinností postiženého pracovníka: nebylo prokázáno porušení konkrétního předpisu k zajištění BOZP.

Porušení povinností zaměstnavatele:

§ 103 odst. 2 písm. c) z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nezajistil zaměstnanci školení o právních předpisech k zajištění BOZP, které měly doplnit jeho kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce a které se dne, kdy se stal pracovní úraz, týkaly jeho práce (kterou vykonával těsně před tím, než vystoupil na jeřábovou dráhu) a pracoviště.

§ 102 odst. 1 a 3 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 1 písm. d) z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v Systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení ani v jiném předpise organizace nebyl stanoven v souladu s čl. 4.1 písm. a) ČSN ISO 12480-1 způsob odstavení jeřábu z provozu, který zajistí v souladu s čl. 10.2.1 ČSN ISO 12480-1, že nemůže dojít k ohrožení pracovníků pohyby jeřábu a že pracoviště bude bezpečné.

§ 102 odst. 3 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nebylo provedeno označení potrubí žluto-černým šrafováním v místě zúženého profilu, kde jeřábová dráha nesplňuje požadavky čl. 4.2.5 ČSN 73 5130.

§ 102 odst. 3 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nepředložil žádný doklad o tom, že pracovník byl seznámen s navrženým náhradním opatřením pro pohyb zaměstnanců na jeřábové dráže v místech, kde jeřábová dráha nesplňuje požadavky čl. 4.2.5 ČSN 73 5130.

Zaměstnavatel neprovedl opatření podle § 105 odst. 5 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o opatřeních provedených OIP

Organizaci bylo uloženo, aby stanovila způsob odstavení jeřábu z provozu, který zajistí v souladu s čl. 10.2.1 ČSN ISO 12480-1, že nemůže dojít k ohrožení pracovníků pohyby jeřábu a že pracoviště bude bezpečné. Dále, aby ve stejném termínu provedla označení zúženého místa jeřábové dráhy žluto-černým šrafováním.

Byla navržena sankce v souladu s § 30 odst. 1 písm. e) a f) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Komentáře

Dobrý den,

29.07.2015 - 23:13 Josef Drtikol
Dobrý den, můžete mi někdo vysvětlit, kde páni inspektoři, vidí v §102 odst. 3. to šrafování, které neudělal zaměstnavatel? Děkuji Pepa

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail