Pracovní úraz a nepojištěný zaměstnavatel

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

V říjnu se mi stal pracovní úraz, byla jsem 10 dní v pracovní neschopnosti a po jejím skončení jsem nastoupila do práce, kam za mnou přišel i technik BOZP. Sepsal se mnou záznam o pracovním úrazu a řekl mi, že mohu žádat po zaměstnavateli bolestné. Kontaktovala jsem lékaře, ale ten prý potřebuje donést žádost nebo formulář od pojišťovny, u které je můj zaměstnavatel pojištěn. Do formuláře mi vyplní počet bodů a potom mám tento formulář dát do mzdové účtárny svému zaměstnavateli. Když jsem toto konzultovala se mzdovou účtárnou zaměstnavatele, bylo mi řečeno, že prý nejsou pojištěni proti pracovnímu úrazu a že žádný formulář pro vyplnění bodů bolestného nemají. Lékař pro vystavení posudku o bolestném požaduje formulář od mého zaměstnavatele, ale ten tvrdí, že není pojištěn, a tak mi žádný formulář pro lékaře nedá. Chci se tedy zeptat, jak mám postupovat? Mohu vymáhat náhradu bolestného po zaměstnavateli, i když není pojištěn? Jaký formulář mám donést lékaři, aby mi mohl spočítat body za bolestné a vyhotovit posudek? Zaplatí mi zaměstnavatel bolestné ze svého?

V prvé řadě je nutné zdůraznit, že odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání je tzv. objektivní odpovědností, kdy zaměstnavatel odpovídá za výsledek. Z tohoto důvodu je v ustanovení § 269 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jasně uvedeno, že „Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela nebo zčásti nezprostí.

Celý Váš případ je tedy jasný. Povinnost poskytnout náhradu za bolest, náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a případné další náhrady či újmy je jasně na zaměstnavateli, a to bez ohledu na to, jestli je či není pojištěn. Ve Vašem dotazu je jinak napsána řada zajímavých skutečností, které by mohly být podnětem pro některé orgány a instituce, jako například fakt, že zaměstnavatel s Vámi sepsal záznam o úrazu až po skončení desetidenní pracovní neschopnosti, ačkoli tak měl učinit do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl, a to podle § 5 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů.

Samozřejmě, aby mohl zaměstnavatel poskytnout náhradu za bolest, musí mít lékařský posudek, který vystaví oprávněný poskytovatel podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 8 nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění pozdějších předpisů. V tomto nařízení vlády je dále pak stanoven počet bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem.

Zaměstnavatel zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance je pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání pojištěn u pojišťovny Generali České pojišťovny, a.s. nebo pojišťovny Kooperativa, a.s. Tato jeho povinnost se však nevztahuje na organizační složky státu. Z dotazu není zřejmé, zdali náhodou nespadáte do této výjimky. Pokud nejste zaměstnancem organizační složky státu, požádejte zaměstnavatele, aby Vám vytiskl příslušný lékařský posudek pojišťovny. Pokud není pojištěn a není organizační složkou státu, dostává se zaměstnavatel do závažného porušení příslušných právních předpisů, ale to Vás nemusí zajímat. Pokud Vám zaměstnavatel odmítne tento lékařský posudek vytisknout a přitom nejde o organizační složku státu, vyzvěte ho písemně a zároveň jej požádejte o poskytnutí náhrady za bolest, stejně jako ostatní škody či nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem. Jinak příslušný poskytovatel zdravotních služeb je povinen na základě Vaší žádosti vydat lékařský posudek a nemusí k tomu mít tiskopis příslušné pojišťovny, kde je ze zákona zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti. Pokud je Váš zaměstnavatel organizační složkou státu, sdělte tuto skutečnost příslušnému poskytovateli zdravotních služeb a požádejte jej o vydání lékařského posudku.

Pokud nebude zaměstnavatel reagovat, doporučuji se obrátit na advokáta a podat žalobu. Funguje-li u zaměstnavatele odborová organizace, doporučuji se též obrátit na ni se stížností na výkon práv a povinnosti vyplývajících z pracovněprávních předpisů podle ustanovení § 276 odst. 9 zákoníku práce.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail