Pracovní úraz lesního dělníka

Zdroj: 

Dřevorubec kácel strom a poranila ho padající větev jiného stromu.

Situace

K úrazu došlo při kácení dubu o průměru 100 cm na pařezu a výšce 30 – 35 m. Strom rostl osamoceně ve vzdálenosti nejméně 10 m od nejbližšího stromu – jasanu o průměru 80 cm, obdobné výšky.

Úrazový děj

Postižený pracovník, který ještě spolu s dalším dřevorubcem převzal pracoviště od lesního mistra, kácel dub. Kácený strom dopadl do směru určeného směrovým zářezem. Při pádu došlo k nárazu do koruny jiného stromu a k odlomení některých větví. Došlo přitom k odmrštění jedné ze slabších větví směrem vzad (tj. k pařezu káceného dubu). Tato větev se při dopadu zabodla do země, přelomila se a její volný konec zasáhl dřevorubce při jeho ústupu od káceného stromu. Postižený utrpěl zlomeninu pravé ruky, zpřetrhané vazy pravého kolena, pohmožděný hrudník.    


Šetření úrazu
Zjistilo se, že:

  • Pracovník absolvoval pravidelně školení bezpečnosti práce, školení obsluh řetězových pil s periodicitou 24 měsíců.
  • Byl zdravotně způsobilý, absolvoval speciální vyšetření na práci v riziku hluku a vibrací.
  • Při převzetí pracoviště byl vystaven pracovní lístek, ve kterém byl upozorněn na nutnost zvýšení opatrnosti na padající suché větve při kácení.
  • Na pracovišti, kde došlo k úrazu, pracoval v bezpečné vzdálenosti další dělník, který poskytl postiženému první pomoc. Nedostatky v zajištění první pomoci nebyly zjištěny.
  • Při pádu stromu postižený ustupoval ve stanoveném směru.

Nebylo zjištěno porušení právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce v souvislosti s příčinami a okolnostmi pracovního úrazu ze strany zaměstnavatele, postiženého nebo jiné osoby.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Organizační:
Zaměstnanci pracující v těžební činnosti budou poučeni o dostatečné vzdálenosti od káceného stromu na ústupové cestě.
Výchovná: Seznámení se vznikem a okolnostmi úrazu zaměstnance.

Tato opatření OIP považuje za dostatečná.

U zaměstnavatele byla provedena kontrola OIP dle § 5 odst. 1 písm. a) v rozsahu § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky v péči o BOZP.

 

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail