Povinnosti v oblasti vyhrazených technických zařízení u SVJ

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Kysela ze Státního úřadu inspekce práce.

Jak je to u společenství vlastníků jednotek (SVJ) a družstva dle nového občanského zákoníku (OZ) v oblasti vyhrazených technických zařízení budovy, např. výtah, elektřina, nízkotlaká kotelna? Musí plnit povinnosti provozovatele těchto zařízení? Jak je to s právní odpovědností v případě havárií a úrazů?

K problematice, jak je to u SVJ a družstva dle nového OZ v oblasti vyhrazenýcht technických zařízení budovy, např. výtahu, elektrických zařízení a dalších technických zařízení, např. nízkotlaké kotelny sdělujeme, že musí plnit povinnosti provozovatele.

Navážeme-li dále na výše uvedenou problematiku, tzn. má-li provozovatel nebo společenství vlastníků případně družstvo pochybnosti, zda technické zařízení je bezpečné, doporučujeme požádat pro posouzení dalšího bezpečného provozu zařízení pro dopravu osob a elektrických zařízení organizaci státního odborného dozoru (Technická inspekce ČR - TIČR), která na základě odborného posouzení vydá podle z. č. 174/1968 Sb. odborné a závazné stanovisko o bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení, což je také jedno ze současných řešení.

Jak je to s právní odpovědností v případě havárií a úrazů, sdělujeme: Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty dle § 3 odst. 2 písm. a) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích a dále, dle písm. d) kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení s zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Dále jsou inspektoráty dle dle § 5 odst. 1 písm. e) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, oprávněny kontrolovat příčiny a okolnosti pracovních úrazů, popřípadě se zúčastňovat šetření na místě úrazového děje.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail