Povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci nápoje na pracovištích

Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí vysvětluje okolnosti, za nichž je zaměstnavatel vzhledem k vysokým teplotám na pracovišti povinen poskytovat nápoje zaměstnancům.

Vzhledem k vysokým venkovním teplotám se množí dotazy týkající se povinnosti zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům nápoje na pracovištích.

Ministerstvo práce a sociálních věcí k tomu sděluje následující:

V paragrafu 133 a) odstavce 5 a 6 Zákoníku práce se uvádí:

 „…osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu, vypracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Vláda stanoví nařízením rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů...“

Podle paragrafu 139, odstavce 1 Zákoníku práce jsou:

„…zaměstnavatelé povinni vytvářet pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, odstraňovat rizikové a namáhavé práce a zřizovat, udržovat a zlepšovat zařízení pro zaměstnance, včetně vzhledu a úpravy pracovišť...“

Oblast mikroklimatických podmínek, tepelné zátěže a s tím souvisejících ochranných nápojů má v kompetenci především Ministerstvo zdravotnictví.

Minimální rozsah opatření vedoucích k ochraně zdraví zaměstnanců, rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných nápojů a hygienické požadavky na pracovní prostředí a pracoviště řeší nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Tepelnou zátěž, zátěž chladem a minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců upravuje ustanovení § 4, ochranné nápoje § 5 a větrání pracoviště § 6 tohoto nařízení vlády.

Na pracovištích, kde zaměstnanci trvale pracují, s výjimkou míst vyžadujících zvláštní tepelné podmínky a pracovišť, na kterých není technicky možné odstranit tepelnou zátěž z technologie (např. vysoké pece), musí zaměstnavatel zajistit dodržování přípustných mikroklimatických podmínek s výjimkou mimořádně chladných a mimořádně teplých dnů. Mimořádně teplý je ten den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu přesáhne 30 stupňů Celsia. Podrobnější informace k této problematice poskytnou příslušné hygienické stanice a zdravotní ústavy, případně Ministerstvo zdravotnictví. S případným požadavkem na řešení konkrétního problému z oblasti pracovních podmínek a hygieny práce je možné obrátit se na příslušnou hygienickou stanici, případně oblastní inspektorát práce.  

Kateřina Beránková, tisková mluvčí
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

Příslušné právní úpravy lze snadno vyhledat na Portálu veřejné správy České republiky http://portal.gov.cz v části Zákony.

ZDROJ:
Beránková, Kateřina. Povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci nápoje na pracovištích [online]. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005 [cit. 08-08-2005]. Tisková zpráva, PDF dokument. Dostupný z WWW: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/1601/290705.pdf>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail