Povinnost určit koordinátora BOZP

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.

Zadali jsme stavbu výrobní haly generálnímu dodavateli (velké stavební firmě), která se v kontraktu zavazuje dodržováním bezpečnosti práce na staveništi. Najali jsme si inženýrskou kancelář na provedení technického dozoru investora (TDI). Můj dotaz zní, zda jsme povinni zajišťovat a tedy i platit koordinátora BOZP, nebo je to povinnost generálního dodavatele stavby.

Z hlediska posuzování otázky, zda je potřeba či ne určit koordinátora resp. koordinátory, není podstatné, zda jste si najali inženýrskou kancelář a zda jste s generálním dodavatelem uzavřeli dohodu o povinnosti dodržovat bezpečnost práce na staveništi. Zákon č. 309/2006 Sb. ukládá povinnosti zadavatelům staveb v § 14 a 15.

Zadavatel stavby (investor, objednatel, stavebník) je tím, kdo hodlá investovat vlastní prostředky do realizace stavby nebo kdo si objednává dílčí stavební práce v rámci údržby staveb. Ten musí nejpozději před dokončením prací na projektové dokumentaci pro stavební povolení posoudit stavbu podle následujícího schématu.

Schéma stavba

Co se týče požadavku, zda bude stavba realizována více zhotoviteli, posuzují se nikoliv s ohledem na počet, se kterými zadavatel uzavírá smlouvu, ale podle skutečně zúčastněných zaměstnavatelů na staveništi. Ze zkušenosti většina prací PSV bývá realizována subdodavateli a tím je podmínka splněna (montáž oken, střech, instalace televizních antén, rozvody vody, plynu, elektroinstalací, hromosvody, instalace zabezpečovacího zařízení, komunikace, oplocení, sadové úpravy atd.). V případě staveb prováděných svépomocí v souladu se stavebním zákonem se tato stavba posuzuje jako stavba s jedním zhotovitelem.

Stavební povolení a ohlášení je upraveno stavebním zákonem č.183/2006 Sb.

Rozsah 500 dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu znamená, že zadavatel stavby (investor ) například i ve spolupráci s projektantem odhadne dobu realizace stavby na počet pracovních dní (např. stavba bude realizována od března do listopadu tj. 9 měsíců x 23 dní x 4 (odhad průměrného počtu pracovníků vykonávajících práce a činnosti na stavbě denně - tj. včetně mistrů, subdodavatelů atd.) = 828 a to je více než 500. Proto musí zadavatel v tomto případě postupovat dle následujícího schématu.

Obdobně platí pro druhé kriterium, kdy stačí, aby stavba trvala více jak 30 dní, přičemž více než 1 pracovní den zde bude pracovat více než 20 pracovníků.

Práce s rizikem jsou uvedeny v příloze č. 5 NV 591/2006 Sb.

Závazné náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze č. 4 NV 591/2006 Sb.

Požadavky na zpracování plánu BOZP na staveništi  jsou uvedeny v zákoně č. 309/2006 Sb., části třetí, v NV č. 591/2006 Sb. a ve vyhl. č. 499/2006 Sb. části Zásady organizace výstavby.

Pokud jsou splněna současně všechna 3 hlediska (více zhotovitelů, stavební povolení či ohlášení, rozsah), postupuje zadavatel v souladu se zákonem a určuje koordinátora ve fázi přípravy a ve fázi realizace stavby - viz. následující schéma.

Schéma stavba

Blíže o povinnostech zadavatelů staveb v tomto článku.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail