Povinnost školy poskytnout žákům OOPP

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský z Rady vlády pro BOZP.

Je střední škola povinna žákům v prvním ročníku poskytnout ochranné prostředky (pracovní oděv, obuv) v rámci odborného výcviku vykonávaného ve školních dílnách? Pokud ano, podle jakého zákona, normy apod.

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech je řešena v ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou stanovené povinnosti školy a školského zařízení. K uvedenému ujednání mělo MŠMT stanovit vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů, která bohužel dosud nevyšla a v dohledné době se nedá její vydání předpokládat. Výjimkou bude otázka zacházení s chemickými látkami a jejich směsmi, kde je nutné vyřešit právní roztříštěnost této oblasti, což MŠMT v návrhu Koncepce bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení předpokládá.

Vedle ustanovení § 29 pamatuje dále školský zákon v ustanovení § 65 odst. 3 na střední vzdělávání, kde je výslovně uvedeno, že na žáky při praktickém vyučování se vztahují ustanovení zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - ZP), která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že škola má povinnost zajistit v souladu s § 65 odst. 3 školského zákona a na něj navázaného ustanovení § 104 odst. 1 a 2 ZP na základě vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce, při praktickém vyučování žákům osobní ochranné pracovní prostředky, stejně jako mycí, čisticí a dezinfekční prostředky – viz ustanovení § 104 odst. 5 ZP.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail