Posviťme si na břemena!

Zdroj: 
Inspekční kampaň týkající se prevence onemocnění spodní části zad v odvětví dopravy a zdravotní péče

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce zahajují kampaň týkající se prevence onemocnění spodní části zad v odvětví dopravy a zdravotní péče. Kampaň se zaměřuje především na poškození a onemocnění spodní části zad, která jsou způsobována ruční manipulací s břemeny. Jednou ze stránek programu bude distribuce informačních brožur, ale kampaň rovněž zahrnuje rozsáhlé inspekce ve společnostech (firmách), které budou provádět oblastní inspektoráty práce.
Kampaň je evropskou iniciativou. V České republice byla oficiálně vyhlášena generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce na 7. mezinárodní konferenci BOZP 2007, která se konala 12.–13. 6. 2007 v Ostravě.

Organizace na evropské úrovni

Tuto evropskou iniciativu původně navrhl Výbor vrchních inspektorů bezpečnosti práce (SLIC). SLIC je organizace zastřešující inspektoráty práce z různých členských států Evropského společenství. Kampaň podporuje Evropská komise a bude realizována v úzké spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Cílem kampaně je zajistit lepší pochopení a uplatňování směrnice týkající se ruční manipulace s břemeny, tj. jakékoli činnosti, která zahrnuje zvedání, přemisťování (nošení, tlačení, tahání) a pokládání břemen jedním nebo více pracovníky.

Ruční přenášení břemen a muskuloskeletální poruchy – příčiny a následky

Nejvýznamnějším s prací souvisejícím zdravotním problémem, se kterým se evropští pracovníci v 15 členských státech Evropské unie setkávají, jsou různé potíže společně nazývané „muskuloskeletální poruchy“ (MSD). Podle třetího evropského průzkumu pracovních podmínek, který byl proveden v roce 2000, si 33 % pracovníků stěžuje na bolesti v zádech. Jedná se rovněž o nejrozšířenější potíže související s prací. Ruční manipulace s břemeny je jednou z hlavních příčin MSD, zvláště pak jedné z forem MSD – postižení spodní části zad. Tyto problémy se zády by se neměly bagatelizovat. Za prvé – léčba oslabených zad může trvat velmi dlouho, a za druhé – zranění se mohou zhoršovat a způsobit trvalou invaliditu a pracovní neschopnost postižené osoby.

Doprava a zdravotní péče = 2 rizikové sektory

Tato iniciativa se zaměřuje na dva velmi specifické sektory, a to dopravu a zdravotní péči. Pracovníci v těchto odvětvích jsou vystaveni dalším rizikům vzhledem k tomu, že často provádějí ruční manipulaci s břemeny. V dopravě se činnosti ručního nakládání, vykládání a překládání (zboží, zavazadel atd.) provádějí každý den. V pečovatelských zařízeních pak pracovníci – jejichž počet se stále zvyšuje – stejně často zvedají, přesunují a přepravují pacienty bez jakýchkoli manipulačních pomůcek.

Komunikace a inspekce

Ve všech členských státech Evropské unie budou současně probíhat rozsáhlé inspekce. Inspektoři práce budou navštěvovat jednotlivé společnosti (firmy), aby ověřili uplatňování zásad na ochranu zad a zkontrolovali, jak probíhá manipulace s břemeny na pracovištích. Zaměří se na zavádění vylepšených preventivních opatření a technik. Budou rovněž analyzovat, jak jsou zohledňovány připomínky pracovníků a jejich zástupců.

Společnosti (firmy), které chtějí zavést zásady týkající se správné ruční manipulace s břemeny, mohou prostudovat brožuru Posviťme si na břemena! s podtitulem Prevence onemocnění spodní části zad v odvětví dopravy a v odvětví zdravotní péče. Tato brožura popisuje nejen důvody, které mohou společnost (firmu) přimět k přijetí tohoto přístupu, ale rovněž uvádí řadu způsobů, jak tak učinit. Podrobně vysvětluje technická řešení, která je nutno použít, aby se předešlo rizikům souvisejícím s ruční manipulací s břemeny. Na stránkách, které byly v rámci kampaně vytvořeny, jsou zájemcům k dispozici i další nástroje. Patří k nim například hodnotící nástroje, které používají inspektoři při svých inspekčních návštěvách.

Další informace a praktické nástroje jsou k dispozici a ke stažení na internetových stránkách
www.handlingloads.eu.

Národní kontakty:

Státní úřad inspekce práce
Horní náměstí 103/2
746 01 Opava
pracoviště Praha
Ve Smečkách 29
113 52 Praha 1
www: suip.cz
E-mail: praha@suip.cz
Telefon: 221 924 200

Ing. Michal Ronin – ředitel odboru bezpečnosti práce SÚIP,
tel. 222 211 493

Ing. Antonín Dušátko – garant za oblast manipulace s materiálem a skladování SÚIP,
tel. 221 924 270

Ing. Petr Osička – inspektor OIP Ostrava,
tel. 950 143 752

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail