Posvítíme si na manipulaci s břemeny

O účasti odborových svazů na letošní kampani "Posviťte si na břemena", která představuje stěžejní téma Evropského týdne 2007, hovoří M. Kosina z Centra BOZP a životního prostředí ČMKOS.

Stalo se tradicí, že koncem dubna ČMKOS pořádá odborný seminář u příležitosti Mezinárodního dne vzpomínkových akcí za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání a za zraněné při práci jako součást Světového dne BOZP. Na jaké specifické téma se seminář zaměřuje letos?

Seminář je součástí mezinárodního vzpomínkového ceremoniálu, který odborové organizace pořádají zhruba ve 118 zemích po celém světě od roku 1996. Letošní akce se zaměřují na odstraňování příčin onkologických onemocnění. Náš seminář se uskuteční na téma Onkologická onemocnění způsobená pracovní činností. Očekáváme, že se jej zúčastní kromě odborových pracovníků i představitelé státních institucí, zástupci zaměstnavatelů, ale také novináři.

Chtěli bychom seminář současně využít k propagaci a šíření petice evropských odborů proti privatizaci a zhoršující se kvalitě veřejných služeb. Mezi dostupností a kvalitou těchto služeb a bezpečností a zdravím pracujících totiž vidíme přímou souvislost, a proto by bylo škoda, kdybychom takové příležitosti nedokázali využít.

Letošní program zahrnuje rovněž vystoupení představitele Ministerstva práce a sociálních věcí ČR věnované Evropskému týdnu BOZP, který vyvrcholí tradiční kampaní na podzim. Jaké problematice se bude kampaň věnovat tentokrát?

Jako každý rok je téma kampaně vyjádřeno zcela jednoznačným sloganem, který zároveň vymezuje obsah osvětových a výchovně vzdělávacích opatření a provází veškeré aktivity spojené s kampaní. Letos Evropská agentura BOZP v Bilbau vyhlásila kampaň Posviťme si na břemena. Bude zaměřena na problémy spojené s poškozením pohybového aparátu v důsledku přetěžování organizmu těžkými břemeny nebo v důsledku nesprávné manipulace při pracovním procesu. K této kampani jsme obdrželi prostřednictvím ministerstva práce a sociálních věcí řadu propagačních materiálů, které následně distribuujeme odborovým svazům sdruženým v ČMKOS.

Jak v tomto směru hodnotíte situaci v České republice?

Myslím, že veřejnost tuto problematiku podceňuje a nevěnuje jí patřičnou pozornost. Přitom statistika ukazuje, že průměrný věk osob trpících různými poruchami, například poškozením svalových úponů, páteře apod., postupně klesá. Málokdo si uvědomuje, že nemoc pohybového aparátu se vyvíjí řadu let a v okamžiku, kdy se projeví, bývá již zpravidla pozdě.

Zároveň musím konstatovat, že tato problematika je v ČR ošetřena legislativně poměrně dobře. Jediný problém tkví v tom, do jaké míry se příslušné normy na pracovištích opravdu dodržují.

Jakým způsobem odborové svazy přispějí k efektivnosti kampaně?

ČMKOS vybaví všechny odborové svazy potřebnými metodickými a propagačními materiály zaměřenými k dané problematice. Záleží proto ve velké míře na přístupu jednotlivých odborových svazů, jak v této kampani usměrní činnost svých základních organizací. Ze zkušeností našich expertů však vím, že je vyvíjeno značné úsilí, aby se potřebné informace dostaly do povědomí těch, kterých se to týká. Kromě toho odbory uskutečňují tematicky zaměřené kontroly BOZP. Jedinou připomínku mám k otázce načasování kampaně. Domnívám se, že zahajovat těsně před letní sezonou kampaň, která má vyvrcholit v prvních podzimních měsících, není příliš optimální.

ZDROJ:
FRANTA, Miroslav. Posvítíme si na manipulaci s břemeny. In Sondy [online]. Praha : ČMKOS, 2007 [cit. 06-06-2007]. Dostupný z WWW: <http://www.tydenik-sondy.cz/verze2006/index.php?tid=n&cislo=200716&clanek=2007160101>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail