Podstatná změna poměrů poškozeného

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Mám uznanou nemoc z povolání. Mohu přijít o náhradu za ztrátu na výdělku, pokud se dostanu do invalidniho důchodu z důvodu jiné nemoci nebo úrazu?

Tomu se říká tzv. podstatná změna poměrů poškozeného. Podle ustanovení § 271u zákoníku práce platí, že změní-li se podstatné poměry poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše náhrady, může se poškozený i zaměstnavatel domáhat změny v úpravě svých práv, popřípadě povinností. O právně relevantní změnu poměrů se jedná jen tehdy, spočívá-li změna poměrů přímo v osobě poškozeného a jde-li o změnu podstatnou. Pro závěr, zda došlo k podstatné změně poměrů ve smyslu tohoto ustanovení je nezbytné porovnat poměry poškozeného, které byly rozhodující pro určení náhrady za ztrátu na výdělku, a nové poměry poškozeného. Změna poměrů zpravidla spočívá ve změnách zdravotního stavu poškozeného zaměstnance, ať již v kladném či záporném smyslu a ve výdělkových schopnostech zaměstnance, které jsou s tím spojeny. Tak kupříkladu se mohou následky pracovního úrazu (emoci z povolání) upravit natolik, že zaměstnanec je schopen (od určitého data) zastávat stejnou práci (a dosahovat stejných nebo vyšších výdělků) jako před úrazem. Stejný důsledek – zánik nároku – může nastat i v opačném případě, je-li prokázáno, že poškozený zaměstnanec by z obecných příčin (třeba pro těžké následky dopravní nehody) stejně nebyl schopen vykonávat dosavadní práci, i kdyby následků pracovního úrazu (nemoci z povolání) nebylo. Podstatnou změnou poměrů je též přiznání starobního důchodu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail