Podle čeho vybírat OOPP?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Jsem OSVČ a pracuji jako osvětlovač v divadlech, v arénách, na festivalech apod. Také pracuji ve výškách nad 120 cm a na žebříku. Momentálně jsem v situaci, kdy musím dodržovat bezpečnost práce dle britských norem. Chtěl bych tedy vědět, jakou normu musí splňovat má obuv a ostatní pracovní pomůcky. A především, kdy musím které pomůcky používat.

Všechny osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) v Evropské unii podléhají společnému právnímu předpisu, kterým je směrnice 89/686/EHS. V České republice je zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb. V dubnu letošního roku uvedenou směrnici nahradí evropské nařízení 2016/425. K těmto právním předpisům jsou navázány harmonizované technické normy, které jsou rovněž společné pro všechny členské státy EU, tedy zatím i pro Spojené království.

Každý výrobce, který umisťuje OOPP na evropský trh, musí splnit uvedené požadavky. To, že jsou tyto požadavky splněny, signalizuje označení CE na výrobku a také ES/EU prohlášení o shodě, které výrobce vydává. Zásadní informací pro uživatele je však návod na používání. V tomto dokumentu je výrobce povinen uvést ochranné vlastnosti, které jeho výrobek poskytuje a podmínky, za jakých lze tyto ochranné vlastnosti očekávat.

Zaměstnavatel (případně Vy sám, jako OSVČ) musí identifikovat, s jakými riziky se při své činnosti setkává. Dále je potřeba uvážit, zda lze tato rizika odstranit, nebo minimalizovat. Před riziky, která nelze eliminovat, se musí pracovník chránit příslušnými OOPP a používat je vždy, kdy je rizikům vystaven.

Nemusíte tedy hledat předpis nebo normu na obuv. Jestliže zjistíte, že Vás na pracovišti ohrožují ostré předměty na zemi, musíte si pořídit obuv, u níž výrobce deklaruje odolnost proti propíchnutí. Jestliže jste ohrožen vlhkým prostředím, musíte si vybrat obuv, která je v návodu označena jako odolná vůči vodě, apod. Existuje obuv, u které výrobce deklaruje sdružené ochranné vlastnosti, které Vám mohou vyhovovat. 

Obdobné je to i u ostatních druhů OOPP. Neexistuje žádný obecný předpis, který by říkal, jaké OOPP máte používat v určité profesi. Vždy záleží na konkrétních podmínkách na daném pracovišti. Tyto podmínky vyhodnocuje zaměstnavatel, pokud jste OSVČ, pak Vy sám. Pokud se dostanete do cizího prostředí, měl by Vám informace o rizicích poskytnout pracovník, který rizika toho kterého pracoviště zná. Měl byste se o takové informace zajímat, protože jenom tak mohou vybrané OOPP dostatečně chránit Vaše zdraví a zajišťovat bezpečný výkon práce.

Autor článku: 

Komentáře

NV 495/2001 Sb.

02.03.2018 - 13:14 Jiří Hána
Dovoluji si nesouhlasit s tvrzením: "Neexistuje žádný obecný předpis, který by říkal, jaké OOPP máte používat v určité profesi." a doporučuji prostudovat přílohu č. 3 NV 495/2001 Sb.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail