Počet požárů způsobených nedbalostí vzrostl

Zdroj: 

Za první tři měsíce letošního roku vzrostl počet požárů způsobených nedbalostí. Jednotky požární ochrany zasahovaly během prvních třech měsíců letošního roku u celkového počtu 6 081 požárů.

Ve sledovaném období evidujeme nárůst počtu požárů. Požáry si vyžádaly vysoký počet lidských životů. Nejčastější příčinou požárů je nedbalost dospělých, která dlouhodobě narůstá. Požáry způsobily škody za 550,5 mil. korun a hasiči uchránili hodnoty za více jak 2,1 miliardy korun.

Požáry (s účastí i bez účasti jednotky požární ochrany) v období od 1. ledna - 31. března

 

rok počet požárů škoda mil. Kč U Z
2009 4 262 423,6 22 232
2010 4 265 415,8 29 283
2011 6 034 473,0 34 275
2012 6 265 550,5 51 390

U - počet usmrcených osob
Z - počet zraněných osob

Nejvíce požárů vzniklo v hl. m. Praze – 581 a v Ostravě – 199. Nejméně požárů bylo na Tachovsku, a sice 23.

Z celkového počtu 51 usmrcených osob při požárech bylo:

  • 37 osob ve věku od 15 do 60 let,
  • 14 osob ve věku nad 60 let.

Na nepříznivý vývoj počtu požárů měl vliv především vyšší počet požárů volných skládek, odpadů, lesních porostů a požárů v přírodním prostředí vůbec, zejména v březnu bylo (mimo horské oblasti) sucho.

Počet požárů podle nejčastějších příčin v 1. čtvrtletí

 

Příčina/rok 2009 2010 2011 2012
Úmyslné zapálení 326 352 469 363
Hra dětí s ohněm 27 59 60 49
Nedbalost dospělých 591 670 758 902
Závady komínů 152 139 147 174
Závady topidel 60 72 60 72
Technické závady (mimo komínů a topidel) 640 643 640 691
Samovznícení 7 16 10 16
Výbuchy 5 2 6 7
Dopravní nehody 42 24 20 27
Dále nedošetřované požáry 2 121 2 099 3 529 3 642
Ostatní příčiny 22 9 7 11
Neobjasněno, v šetření 269 180 328 311
CELKEM 4 262 4 265 6 034 6 265


Požáry způsobené nedbalostí dospělých dlouhodobě narůstají

Oproti loňskému 1. čtvrtletí klesla četnost požárů úmyslně založených, zaviněných hrou dětí a neobjasněných. U ostatních příčin je zaznamenán vzestup počtu. Nedbalostí se rozumí například: vznik požárů od cigarety, zakládání ohně, vypalování, používání otevřeného ohně, zanedbání bezpečnostních předpisů.

Požáry beze škody – přírodních porostů, popelnic, kontejnerů a odpadů, demolic a vraků, vznícení potravin při vaření, vznícení sazí v komíně – tj. kategorie požárů dále nedošetřených, tvoří letos 58 % z celkového počtu požárů a zaznamenaly vzestup oproti loňskému 1. čtvrtletí, a to o 3 %.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail