Oznamování nebezpečných směsí v souladu s přílohou VIII nařízení CLP

Zdroj: 

Čl. 45 nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) ukládá povinnost členským státům EU určit subjekty pověřené přijímáním informací týkajících se reakce na ohrožení zdraví. Určeným subjektům mají být poskytovány informace o chemickém složení směsí uváděných v jednotlivých členských státech na trh, klasifikovaných jako nebezpečné s fyzikálně-chemickou nebezpečností nebo nebezpečností pro lidské zdraví (dále jen nebezpečné směsi).

Dne 23. prosince 2020 vyšla ve Sbírce zákonů ČR novela chemického zákona č. 350/2011 Sb., která je obsažená v zákoně č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Tento zákon nabývá účinnost dnem 1. ledna 2021.

Novela mění mimo jiné § 22 chemického zákona, tj. oznamovací povinnost. Obsahuje povinnost oznamování informací o některých nebezpečných směsích do portálu spravovaného Evropskou agenturou pro chemické látky (portál PCN).

V  návaznosti na novelu chemického zákona vydalo Ministerstvo zdravotnictví Metodický výklad Ministerstva zdravotnictví k postupu oznamování nebezpečných směsí v souladu s přílohou VIII nařízení EP  a Rady (ES) č. 1272/2008.

Metodický výklad (pro potřeby dovozců, následných uživatelů i dozorových orgánům) je ke stažení na webu ministerstva.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail