Ostatní školení

Ostatní školení

Ostatními školeními se rozumí například:

  1. informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytované jako vstupní školení na pracovišti, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením rizik souvisejících s výkonem práce v případě, kdy zaměstnanec je převeden na jinou práci nebo pracoviště, nebo je přeložen k výkonu práce do jiného místa než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, nebo při změně pracovních podmínek nebo pracovního prostředí,

 

  1. školení pro zaměstnance při opětovném nástupu na pracoviště po skončené pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu, který si přivodil zaviněným porušením předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, anebo po pracovním úrazu, který si vyžádal pracovní neschopnost delší než … kalendářních dnů,

 

  1. odborná školení v profesích, pro něž je zvláštními předpisy požadováno k výkonu práce osvědčení vydávané oprávněnými orgány na základě zkoušky.

Školení uvedená v č. 1. a 2. zajišťuje zaměstnavatel a provádějí vedoucí zaměstnanci na příslušných stupních.

Školení uvedená v č. 3. zajišťuje zaměstnavatel a provádějí včetně zkoušky odborné způsobilosti příslušné akreditované osoby (výchovně vzdělávací střediska), k nimž je v požadovaných lhůtách vysílá personální útvar.  Odborná školení nenahrazují opakovaná školení BOZP u zaměstnavatele prováděná podle tohoto předpisu.

Absolvování ostatních školení se zaznamenává v zaměstnavatelem určené dokumentaci.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail