Osoba poučená a obsluha elektrického zařízení

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Mám dotaz ohledně prací na elektrickém zařízení. Může obsluha výrobního zařízení v případě, že dojde k vyřazení jističe, motorové ochrany nebo frekvenčního chrániče, otevřít rozvaděč a zmiňované bezpečnostní prvky „nahodit“? Jedná se o obsluhu, která nemá elektrotechnické vzdělání, ale je osobou poučenou dle § 4 NV č. 194/2022 Sb. a která byla v souladu s § 4 odst. 3 písm. f) předem a opakovaně seznámena se zvláštním pracovním postupem k této činnosti a byla na tuto činnost prakticky zacvičena osobou znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb.

Zde záleží na konstrukci rozvaděče. Mají-li živé části rozvaděče při obsluze ochranu před dotykem minimálně IP 2XC (ochrana před dotykem nástrojem), jak je tomu u rozvaděčů vyrobených dle technické normy ČSN EN 61439-3, rozvaděče určené pro laickou obsluhu (DBO), nebo minimálně IP2XB (ochrana před dotykem prstem), jak je tomu například u rozvaděčů vyrobených dle technické normy ČSN EN 60204–1 ed.3, rozvaděče pro napájení strojních zařízení, pak osoba poučená podle § 4 NV 194/2022 Sb. může na nich vykonávat:
a) samostatnou obsluhu elektrických zařízení bez omezení napětí, s omezením, že se může dotýkat jen těch částí zařízení, které jsou pro obsluhu určeny.

Nesplňuje-li u rozvaděčů přístup k ovládacím částem jističů, proudových chráničů, nadproudových spouští apod. ochranu před dotykem minimálně krytím IP 2XB, pak osoba poučená dle § 4 NV může na nich vykonávat:
d) práci s dohledem osoby znalé v blízkosti nekrytých živých částí elektrických zařízení nízkého napětí pod napětím, v bezpečné vzdálenosti od nich, nebo až na dotyk s izolačním krytem chránícím před nahodilým dotykem s živou částí.

Z uvedeného vyplývá, že nejsou-li splněny podmínky na ochranu elektrických živých části před dotykem minimálně krytím IP 2XB při ovládání uvedených zařízení, může je osoba poučená ovládat pouze pod dohledem osoby znalé.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail