Originální argumenty zaměstnavatelů a nelegálně zaměstnaných osob při kontrolách

Zdroj: 

Při kontrolách nelegálního zaměstnávání se inspektoři setkávají s originálními argumenty zaměstnavatelů a nelegálně zaměstnaných osob.

Působnost ke kontrolám nelegálního zaměstnávání přísluší orgánům inspekce práce od roku 2012. Za toto období bylo zjištěno více jak 10 000 nelegálně zaměstnaných osob a zaměstnavatelům uloženy pokuty v řádu stovek miliónů korun. Hrozba velmi vysoké pokuty a další následné sankce nefinančního charakteru vedou poměrně často zaměstnavatele a osoby přistižené na pracovišti k různým argumentům a výmluvám, s cílem vyvinit se z prokázání nelegálního zaměstnávání.

Do jisté míry s úsměvným případem se setkal v nedávné době Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně. Ten obdržel k prošetření anonymní podnět ke kontrole, který směřoval na nedodržování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatele, majitele restaurace. Podatel upozorňoval zejména na nevyplacení mzdy, nevystavení výplatních pásek, nevystavení potvrzení o zaměstnání a rovněž na výkon nelegální práce. Dle svých slov z důvodu nevyplacení mzdy již pracovní poměr sám ukončil a je veden v evidenci úřadu práce.

Po zahájení kontroly v místě pracoviště kontrolované osoby byly předloženy doklady prokazující uzavřený pracovněprávní vztah s fyzickými osobami, které byly v den kontroly v restauraci ztotožněny. V průběhu kontroly byl zaměstnavatel vyzván k doložení dalších dokladů spojených s kontrolou, které však ve stanovené lhůtě nedoložil.

Z tohoto důvodu inspektoři provedli v rozmezí několika dnů v restauraci následnou kontrolu. Při této kontrole byly zjištěny tři nelegálně pracující osoby, které neměly s kontrolovanou osobou uzavřen žádný pracovněprávní vztah. Jak se následně ukázalo, byl mezi těmito osobami i sám podatel podnětu.

V průběhu kontroly se muž kontrolujícím inspektorům přiznal k podání podnětu s tím, že se domníval, že po provedení první kontroly na pracovišti již následná nebude a může tak bez obav kontrolované osobě „vypomoci“ prací na černo.

V tomto konkrétním případě bude zahájeno správní řízení nejen se zaměstnavatelem, ale i se samotným podatelem podnětu ke kontrole, který nelegálně pracoval.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail