Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi za zajištění bezúrazového prostředí. Právní limity

Zdroj: 

Tuto odbornou publikaci (viz přílohu) by měli číst především koordinátoři BOZP na staveništi. Jejím cílem je seznámit tyto osoby se stavebním právem z poněkud jiného úhlu pohledu, než je možno si z obvyklých zdrojů přečíst.

Brožura vychází z analýzy přestupkové a trestní agendy českých státních soudů, která se zabývala případy, kdy někdo udělal na stavbě chybu a v jejím důsledku na staveništi umírali lidé. Vědecký tým složený z právníků a odborníků v oblasti BOZP analyzoval soudní a správní rozhodnutí s cílem identifikovat, co z toho plyne pro koordinátory BOZP na staveništi a jak by se koordinátor BOZP na staveništi mohl lépe připravit na eventuální právní rizika spojená s výkonem funkce

Jelikož na stavbě dochází často k újmám na zdraví, je pro koordinátora BOZP na staveništi nezbytné se nejen seznámit s relevantní právní úpravou, ale též vědět o chybách kolegů a znát relevantní judikaturu k tomu, co mu hrozí v případě, že se on nebo někdo z jeho kolegů dopustí chyby s fatálními následky. Za tím účelem bude koordinátor BOZP na staveništi seznámen v první části se základními povinnostmi vyplývajícími pro něj jak ze stavebního zákona, tak i zákona o BOZP a dalších právních předpisů včetně relevantní judikatury. Druhá část brožury obsahuje informace o postavení koordinátora BOZP na staveništi jako případného pachatele trestného činu, resp. přestupku, a to s ohledem na dostupnou judikaturu. Bude také upozorněn na relevantní mechanismy obrany svého majetku pro případ vzniku škodných událostí.

Publikace je výstupem výzkumného úkolu V12-S4 Analýza a hodnocení současného praktického a právního stavu oblasti BOZP na staveništích v České republice s akcentem na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi s komparací stavu před a po novele č. 88/2016 Sb. zákona č. 309/2006 Sb., řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2020, v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail