Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Jsme stěhovací firma a často se zabýváme mimo jiné i přáním zákazníků odpojit a sundat lustry a jiná svítidla. Vždy se shazují jističe a nechávají se na vedení ukončení (šroubovací svorkovnice „čokoláda“). Je nezbytné zajistit pro tyto zaměstnance školení z vyhlášky č. 50/1978 Sb., případně z jakého paragrafu?

Popsaná činnost se dá kvalifikovat jako práce na elektrickém zařízení bez napětí, avšak nejsou vyloučená všechna rizika. Rozhodně by pracovník podle přiložené tabulky, která vychází z platných předpisů, měl být poučen podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. § 4. Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickým zařízením a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

Tito pracovníci mimo jiné mohou pracovat na částech elektrického zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých částí nn pod napětím ve vzdálenosti větší než 30 cm, a to jen s dohledem, na částech pod napětím pracovat nesmějí. Následující tabulka znázorňuje, jaké činnosti mohou na elektrickém zařízení provádět osoby podle své kvalifikace dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Kvalifikace

osob

Obsluhovat zařízení

Pracovat na zařízeních

mn a nn

nn

bez napětí

V blízkosti

pod napětím

bez kvalifikace

(§ 3)

smí jednoduchá zařízení sama

Smí, kde jsou vyloučena elektrická rizika

nesmí

Poučená § 4

smí jednoduchá zařízení sama

smí podle pokynů

smí pod dozorem

nesmí

mn - malé napětí do 50 V AC nebo 120 V DC
nn - nízké napětí do 1000 V AC nebo 1500 V DC

Literatura:
Vyhláška č. 50/1978 Sb.
ČSN EN 50110-1 ed. 3
TNI 34 3100

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail