Od kdy se uplatňuje nárok na náhradu za ztrátu na výdělku?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Chtěla bych se zeptat, od kdy mohu uplatňovat nárok na náhradu za ztrátu na výdělku. Jestli je to ode dne vydání lékařského posudku (jeho zpracování trvalo 2 roky od rozvázání pracovního poměru zaměstnavatele se mnou, kvůli poškození karpálů), nebo ode dne ukončení pracovního poměru se zaměstnavatelem. Byl mi vypracován lékařský posudek o bolestném pro nemoc z povolání.

Z vašeho dotazu mi vyplývá, že máte přiznanou nemoc z povolání. Proto náhradu za ztrátu na výdělku nemůžete uplatňovat od dřívějšího data, než je datum přiznání nemoci z povolání. Obecně platí (§ 271t zákoníku práce), že se nepromlčují práva zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nebo jiné škody nebo nemajetkové újmy na zdraví než z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a práva na náhradu nákladů na výživu pozůstalých. Práva na jednotlivá plnění z nich vyplývající se však promlčují. To znamená, že nárok na náhradu za ztrátu na výdělku se může uplatnit třeba i deset let zpět, ale jednotlivé měsíční náhrady se promlčují, a to podle § 629 občanského zákoníku v tříleté promlčecí lhůtě. Praxe je dnes taková, že pojišťovna trvá na tom, aby zaměstnavatelé námitku promlčení vznášeli.

Jen je třeba si uvědomit, že nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nevzniká automaticky dnem přiznání nemoci z povolání nebo dnem vzniku pracovního úrazu. Jednotlivé nároky na náhradu škody vznikají různě, nárok na náhradu za ztrátu na výdělku vzniká dnem vzniku pracovní neschopnosti (ani ten se nemusí krýt s dnem vzniku úrazu) a den vzniku nároku na náhradu za ztrátu ne výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniká až dnem, kdy skutečně dojde k prokazatelné ztrátě na výdělku, a to může být různě. Někdy to je hned po skončení pracovní neschopnosti, někdy je to dnem převedení na jinou práci a někdy to ani nemusí nastat (když zaměstnavatel převede zaměstnance na lépe placené místo).

Pokud se týká posudku o bolestném, tak ten uplatněte hned. Náhrada bolestného je samostatná škoda a její uplatnění nijak nezávisí na uplatnění nebo neuplatnění nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Také nevadí, že vám lékař vypsal posudek až nyní. To nakonec tak musí být, lékař to může vypsat až po tzv. ustálení zdravotního stavu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail