Ochrana sluchu

Zdroj: 
Nová evropská směrnice o ochraně sluchu, platná od 15.2.2006, ukládá zaměstnavatelům povinnost poskytovat zaměstnancům ochranu sluchu proti nepřerušovanému hluku od 80 dB (A) a impulsním hluku od 135 dB (C).

Nová evropská směrnice o ochraně sluchu (platí od 15. února 2006)

Zkušenosti z praxe ukazují, že maximální přípustné hladiny hluku, které platí dnes, neposkytují dostatečnou ochranu sluchu. Z toho důvodu Evropský parlament 6. února 2003 schválil novou směrnici, která stanovuje nové, přísnější meze hluku. Jednotlivé členské státy mají čas do února 2006, aby tyto směrnice převedli do vlastních zákonů.

„Od února musí zaměstnavatelé poskytovat ochranu sluchu proti nepřerušovanému hluku od 80 dB(A) (dříve 85 db(A)) a impulsnímu hluku od 135 dB(C). Tato hodnota se nazývá „spodní akční hladina působení“.“

Od hladin hluku 85 dB(A) pro nepřerušovaný hluk (dříve 90 dB(A)) a 137 dB(C) pro impulsní hluk jsou zaměstnanci povinni používat poskytnutou ochranu sluchu. To znamená, že dřívější mezní hladiny působení jsou sníženy o 5 dB, aby se ještě více snížilo riziko poškození sluchu nepřerušovaným a impulsním hlukem na pracovišti. Volba vhodného výrobku na ochranu sluchu je závislá na požadovaném útlumu a mimo jiné také na ochotě uživatelů používat daný výrobek.

Tato ochota je mimo jiné určována také vlastním výrobkem a podmínkami na pracovišti, například dobou strávenou v hlučném prostředí, intenzitou hluku, teplotou a vlhkostí. Hodnota útlumu prostředků na ochranu sluchu musí být zvolena tak, aby hladina hluku v uchu byla mezi 70 a 75 dB. Při nedostatečném útlumu zůstává riziko poškození sluchu v souvislosti s působením hluku. Je-li útlum příliš vysoký, což je do značné míry závislé na individuálním vnímání, může to vést k pocitu izolace.

Příklady hluku:

  • vrtačka cca 90 dB
  • svařování cca 100 dB
  • cirkulárka cca 110 dB
  • pneumatické kladivo cca 130 dB
  • nastřelovací pistole cca 140 dB
  • stíhací letoun cca 150 dB

ZDROJ:
Ochrana sluchu. Inovace, č. 1, 2006, středová příloha, s. 4.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail