Nové nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese

Zdroj: 

Dne 19. října 2017 vyšlo nové nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, které nabývá účinnosti 1. ledna 2018.

Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, se zrušuje.

Nové nařízení vlády je bez přílohy, všechna ustanovení jsou v paragrafové části. Pracovní postupy při těžbě dřeva se od doby vydání předchozího nařízení vlády změnily, více se využívají harvestory a vyvážecí soupravy, se kterými jsou spojena nová rizika. Odborná veřejnost si již delší dobu žádala změnu právního předpisu.

Vzhledem k tomu, že v této oblasti pracuje velký podíl OSVČ, připomínáme, že se tato právní úprava vztahuje i na ně.

V § 2 se vymezení užívaných pojmů oproti předchozí právní úpravě rozšiřuje o pojmy samostatně pracující zaměstnanec, ruční nářadí s ostřím, harvestor, vyvážecí souprava, kalamita, polommístní provozní bezpečnostní předpis.

O předání pracoviště jinému zaměstnavateli musí být vyhotoven záznam, který musí obsahovat informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením a zaměstnavatel musí zajistit, aby po celou dobu vykonávání práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru byly dodržovány návody k obsluze a údržbě strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí.

Při konkrétních zde vymezených pracích je kladen důraz na školení a používání OOPP.

U práce s křovinořezem se upřesňuje, aby se v ohroženém prostoru nevyskytovaly kromě obsluhy další fyzické osoby. Upřesňuje se i pracovní postup kácení stromu, například použití kmenového spínače při kácení stromů vychýlených mimo těžiště, napružených nebo zmrzlých. Chybný pojem z předchozího nařízení vlády „průměr nedořezu“ se nahrazuje v popisu parametrů řezu správným pojmem „šířka nedořezu“. A upravují se podmínky při mechanizované těžbě dříví. Vymezuje se ohrožený prostor při použití harvestoru a při použití vyvážecí soupravy.

Vzhledem k absenci jiné právní úpravy týkající se používání řetězové pily a rizikovosti této činnosti je § 8 Práce s řetězovou pilou oproti předchozí úpravě podstatně rozšířen, zejména o zamezení používání řetězové pily bez příslušných bezpečnostních a ochranných prvků a zařízení a o požadavek na používání osobních ochranných pracovních prostředků. Obsluhou řetězové pily musí být pověřen pouze zaměstnanec starší 18 let, který je k uvedené činnosti zdravotně způsobilý.

Při soustřeďování dříví se doplňuje, že při vedení koně si pracovník nesmí omotávat opratě kolem ruky nebo těla a při volném spouštění výřezů ze svahu se v ohroženém prostoru nesmí nacházet žádné fyzické osoby.

Při manipulaci a skladování dříví se použije ruční nářadí a je upřesněn pojem přirozený sklon uskladněného dříví. Při práci ve výškách nesmí zaměstnanec pracovat osamoceně, a kdyby pracoval ve výškách s řetězovou pilou, musí zaměstnavatel zajistit zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail