Nová rubrika na webové stránce BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ

Zdroj: 

Webová stránka BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ pro žáky a učitele středních odborných škol a učilišť byla rozšířena o vzdělávací obor zemědělství. Rubrika Zemědělství nabízí základní informace o BOZP a rizicích práce a pracovního prostředí pro zaměstnance, OSVČ a pro zaměstnavatele.

Podrubriky jsou rozděleny na:

Vytvoření a dostupnost nové rubriky přispěje k rozšíření osvětového záběru kampaně na další skupinu učňů a žáků středních škol.

Webová stránka byla vytvořena na podporu osvětové kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ. Prezentuje řadu užitečných rad a informací, které slouží k prohloubení nebo doplnění znalostí z oblasti BOZP pro žáky a učitele středních odborných škol a učilišť.

Osvětová kampaň si klade za cíl zvýšit informovanost a připravenost mládeže, která bude poprvé vstupovat na trh práce, a tím vytvořit základní předpoklady ke snížení pracovní úrazovosti této cílové skupiny. Aktivními formami prevence, osvětou, propagací a výchovně vzdělávacími akcemi chce kampaň zvyšovat úroveň BOZP, napomáhat ke zlepšení postojů a přístupů mládeže – budoucí pracovní síly k otázkám BOZP a zvyšování kultury bezpečnosti a efektivity práce na pracovištích všech typů

Za spuštěním kampaně především stojí vysoká míra úrazovosti absolventů středních škol v prvních letech jejich pracovního života a s ní, ruku v ruce, snaha prohloubit a rozšířit informovanost absolventů středního odborného vzdělává o rizicích práce, na kterou se připravují, a ochraně před nimi.

Vyhlašovatel kampaně Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Záštita kampaně Ministerstvo práce a sociálních věcí
Partneři kampaně Českomoravská konfederace odborových svazů; Česká školní inspekce
Mediální partneři kampaně BOZPinfo; BOZPprofi

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail