Nesouhlas se zproštěním se odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.

Syn měl nehodu. Vjel se služebním vozem na přejezd a došlo ke srážce s vlakem. Ze strany zaměstnavatele došlo ke 100% zproštění se odpovědnosti za pracovní úraz, jelikož na základě policejního šetření bylo zjištěno, že ke zranění došlo porušením dopravních předpisů ze strany syna. V lékařské dokumentaci se uvádí, že syn měl meningiom v oblasti motorické kůry, o kterém nevěděl. V lékařské zprávě je uvedeno, že vznik úrazu nelze vyloučit. Nesouhlasíme tedy s výsledkem šetření pracovního úrazu.

Jak vyplývá z Vašeho dotazu, zaměstnavatel Vašeho syna se zprostil odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu tím, že Váš syn svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy a nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody. Vycházel přitom ze závěrů policejních orgánů při vyšetřování dopravní nehody.   

Máte-li pochybnosti a nesouhlasíte-li se závěrem zaměstnavatele ve věci zproštění se odpovědnosti za škodu na zdraví při pracovním úrazu Vašeho syna, můžete podat na zaměstnavatele žalobu o odškodnění. Na Vás (resp. Na Vašem synovi ) je pak důkazní břemeno v řízení u soudu prokázat, že k úrazu došlo v přímé příčinné souvislosti s nádorem a to bylo jedinou příčinnou úrazu. Jestliže je v lékařské dokumentaci uvedeno pouze „že vznik úraz nelze vyloučit“, pro prokázání příčinné souvislosti to nepostačí.

Autor článku: 

Komentáře

Úvaha

10.12.2014 - 11:43 Radoslav Vlasák
Zřejmě by stačilo, aby poškozený prokázal, že vliv dodatečně zjištěného nádoru byl prokazatelně jednou z přičin jeho jednání a tedy i vzniku zmíněného pracovního úrazu. Potom už by zaměstnavatel nejspíš nemohl uplatňovat úplné zproštění se odpovědnosti, jako doposud (porušení dopravních předpisů by nebylo jedinou příčinou vzniku úrazu), ale pouze částečné zproštění (§ 367 ZP), a poškozenému by tak náleželo alespoň určité procento náhrady škody z titulu pracovního úrazu, které by stanovil zaměstnavatel, případně soud.

Re: Úvaha

10.12.2014 - 13:59 Radovan Holy
Do lékařských předpisů nevidím. Ale... citace: "V lékařské zprávě je uvedeno, že vznik úrazu nelze vyloučit." - nemůže toto být důvodem k tomu, že lékař měl striktně úrazem postiženému zakázat řízení motorových dopravních prostředků? Je toto dáno předpisy nebo je to na rozhodnutí lékaře?

Z dotazu jsem usoudil, že na

10.12.2014 - 14:13 Radoslav Vlasák
Z dotazu jsem usoudil, že na zmíněný nádor se přišlo až po nehodě (pracovním úrazu), zřejmě v souvislosti s poškozením zdraví plynoucím z tohoto úrazu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail