Nepřijatelná pracovní poloha, prostor pro zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Pavel Kramář ze Státního úřadu inspekce práce.

Kde se dočtu, zda je zaměstnavatel povinen instalovat u obráběcích strojů dřevěnou podlážku pod nohy. Pět let stojíme na betonových dlážkách celou osmihodinovou směnu. Mám potíže s bolestí zad, u lékaře zjistili výřez ploténky. Mohu se bránit? Zaměstnavatel nechce dát podlážku, uličku používá k přepravě materiálu a vadila by mu. Druhý dotaz je k instalaci stroje. Obsluhuji frézku, 2 m za mými zády zaměstnavatel instaloval druhou frézku, od které odletují třísky. Je to tak v pořádku?

Minimální požadavky na velikost volné podlahové plochy pro zaměstnance, který zařízení používá, obsluhuje, jsou stanoveny v § 48 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.


Pro jednoho zaměstnance musí být v prostoru určeném pro trvalou práci volná podlahová plocha nejméně 2 m2, mimo stabilní provozní zařízení a spojovací cesty. Šíře volné plochy pro pohyb nesmí být stabilním zařízením v žádném místě zúžena pod 1 m.

Uvedené nařízení vlády dále řeší otázku nepřijatelných pracovní poloh. Kontrola dodržování ustanovení tohoto nařízení spadá do kompetence místně příslušné krajské hygienické stanice, na kterou Vám doporučujeme se v těchto bodech obrátit.

Právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce konkrétně neřeší vybavení pracoviště obsluhy obráběcích strojů dřevěnou podlážkou (rohoží) pod nohy. Zůstává však povinností zaměstnavatele (provozovatele daných zařízení), aby vyhodnotil konkrétní rizika při používání zařízení a přijal a realizoval taková opatření, aby práce s nimi byla maximálně bezpečná. Přednostně je povinen vycházet z průvodní dokumentace výrobce těchto zařízení, zejména z návodu výrobce pro montáž, manipulaci, opravy a údržbu.

Na dotaz, jak se může zaměstnanec bránit, odkazujeme na § 108 zákoníku práce - práva a účast zaměstnanců na řízení otázek BOZP, kde je v odst. 1 uvedeno, že zaměstnanci nesmějí být zbaveni práva účastnit se na řešení otázek souvisejících s BOZP prostřednictvím odborové organizace a zástupce pro oblast BOZP.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail