Nejasnosti okolo konta pracovní doby

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

V zaměstnání bychom chtěli zavést konto pracovní doby, ale s kolegou se nemůžeme shodnout, jak se počítá lhůta 26 týdnů. Jestli se po 26 týdnech konto vyrovná a začíná se zase od začátku od nuly nových 26 týdnů, nebo je to kluzká doba, kdy na jedné straně ubývá a na druhé straně zase přibývá.

Konto pracovní doby je jiný způsob nerovnoměrně rozvržené pracovní doby. Podstatou konta pracovní doby je stanovení vyrovnávacího období, po které bude konto uplatněno a v kterém tedy bude vyrovnána pracovní doba zaměstnance. Vyrovnávací období je tedy období, v kterém zaměstnavatel musí zaměstnanci přidělit práci v rozsahu jeho stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby a v kterém musí zaměstnanec tuto dobu odpracovat.

V případě, že zaměstnavatel nepřidělí zaměstnanci práci v tomto období v odpovídajícím rozsahu, šlo by o překážku na jeho straně. Naopak práce vykonaná zaměstnancem nad rozsah stanovené doby ve vyrovnávacím období je prací přesčas.

Výhodou konta pracovní doby je, že ve vyrovnávacím období se zaměstnanci poskytuje pouze tzv. stálá mzda (viz § 120 odst. 1 zákoníku práce) a že skutečně dosažená mzda se poskytuje až po skončení tohoto vyrovnávacího období (viz § 121 odst. 1 zákoníku práce).

Jak vyplývá z § 87 zákoníku práce, zaměstnavatel musí vést po celé vyrovnávací období účet pracovní doby a účet mzdy, a to se pak po skončení vyrovnávacího období uzavře a spočítá, jaký je rozdíl mezi poskytnutou stálou mzdou a skutečně dosaženou mzdou zaměstnance, a tento rozdíl se mu doplatí. Po skončení vyrovnávacího období se tedy musí udělat „tlustá čára“ a uzavřít, jak účet pracovní doby zaměstnance, tak účet jeho mzdy a v dalším období se začne – jak správně uvádíte – od nuly.

Jedinou možnost převádění hodin z jednoho vyrovnávacího období do druhého dává § 86 odst. 4 zákoníku práce. To se jedná však pouze o přesčasové hodiny, které v maximálním rozsahu 120 hodin mohou být převedeny do příštího vyrovnávacího období, ovšem za podmínky, že je to sjednáno v kolektivní smlouvě. Zaměstnavatel, který nemá konto pracovní doby sjednáno v kolektivní smlouvě, nemůže ani realizovat převod přesčasových hodin z období do období a musí vše vyrovnat v rámci daného vyrovnávacího období.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail