Nejasnosti okolo bezpečnostních přestávek

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Řeším problematiku bezpečnostních přestávek v práci v případě práce v riziku. Zákoník práce mluví celkem jasně o tom, v jakém případě přestávky musí být. Je tam uvedeno, že bezpečnostní přestávka může být součástí pauzy na oběd. Zde jsme ale narazili na různý výklad z pohledu pracovního práva. Pokud se nám bude jedna z bezpečnostních přestávek krýt s pauzou na oběd, tak logicky by mělo být vše v pořádku, protože pracovník bude mít pauzu od rizika. Bezpečnostní přestávka ale musí být placená. S tím nemáme problém a je to logické, ale jak postupovat v případě, že bezpečnostní přestávka bude součástí pauzy na oběd, která je neplacená? Pokud ji budeme platit, tak pak by zaměstnanci museli končit o 10 minut dřív, aby nepřekročili denní úvazek. Nebo si to špatně vykládáme a v případě, že je bezpečnostní pauza součástí pauzy na oběd, tak placená být nemusí?

Pokud dojde ke kolizi mezi bezpečnostní přestávkou nařízenou podle zvláštních předpisů (např.  podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) s pracovní dobou, pak se bezpečnostní přestávka započítává do pracovní doby a za její držení zaměstnanci proto náleží mzda/plat. Neposkytnutí bezpečnostní přestávky je správním deliktem podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Bezpečnostní přestávka však nevylučuje přestávku v práci na jídlo a oddech. Pokud zaměstnavatel nařídí čerpání bezpečnostních přestávek v době, kdy má zaměstnanec nárok na přestávku na jídlo a oddech, či shodou okolností dojde k čerpání bezpečnostní přestávky ve stejné době, v níž by zaměstnanec měl čerpat přestávku v práci, započítává se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby a za její držení náleží mzda/plat. V konečném důsledku máte pravdu, že zkrácení přestávky na jídlo a oddech o bezpečnostní přestávku způsobí v evidenci pracovní doby u zaměstnance výkon práce přesčas a to znamená, že zaměstnanec by měl končit o 10 minut dříve nebo se mu budou sčítat přesčasové časy, to je však organizace práce a pracovních postupů a za tu odpovídá výhradně zaměstnavatel.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail