Návštěva předsedkyně TA ČR ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Zdroj: 

24. srpna 2015 navštívila VÚBP, v. v. i., Ing. Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR (dále TA ČR), společně s místopředsedou RNDr. Martinem Bunčekem, Ph.D.

Návštěvu přijal ředitel VÚBP, v.v.i., RNDr. Stanislav malý, Ph.D., a vědecký tajemník ústavu PhDr. David Michalík, Ph.D. Ředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., seznámil hosty s historií a současností ústavu a jeho aktivitami. V pracovní atmosféře byla dále probrána široká škála problematiky vědy a výzkumu a jejich financování v neakademických veřejných výzkumných institucích. Obě strany si vyměnily názory na systém získávání jednotlivých projektů, především v programu BETA (program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy - pozn. redakce) a problémy programů TA ČR.

Paní předsedkyně Bízková informovala funkcionáře ústavu o připravovaných změnách, zlepšeních a úpravách vzájemného styku TA ČR a výzkumných ústavů. Byla probrána podrobně problematika financování a možností zlepšení přístupu k vědeckým grantům a institucionálnímu a účelovému financování neakademických veřejných výzkumných institucí. Projednala se otázka zřizovatelů a vztahů mezi ústavy, TA ČR a příslušnými zřizovatelskými ministerstvy a možností jejich zlepšení. Hosté z TA ČR navštívili některá zkušební pracoviště Autorizované osoby 235, kde se přesvědčili, že činnost ústavu nespočívá jen v teoretických a výzkumných aktivitách, ale i v praktických činnostech při kontrole a zkoušení osobních ochranných pomůcek. Zkouší se tu například ochranné masky před škodlivými chemickými látkami. Zkoušení probíhá v komorách, kde se lidem s různým tvarem obličeje nasadí masky a zkouší se, zda jsou účinné, nebo se lidé začnou dusit. Nebo rukavice. Ty jsou zatříděny podle toho, zda jsou určeny k práci s chemikáliemi, na nošení cihel, míchání betonu nebo práci se dřevem.

Obě strany se na závěr shodly, že tato setkání jsou velice užitečná, protože pracovníci TA ČR se přesvědčí na místě o fungování a personální kredibilitě institucí, které se ucházejí a získávají projekty vědy a výzkumu u této agentury.

návštěva TA ČR
předsedkyně TA ČR Ing. Rut Bízková a vědecký tajemník VÚBP, v.v.i., PhDr. David Michalík, Ph.D.

návštěva TA ČR
pracoviště Autorizované osoby 235

návštěva TA ČR
pracoviště Autorizované osoby 235

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail