Náhradní volno za firemní setkání

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Ráda bych se informovala, zda mám nárok na náhradní volno za firemní setkání, které se uskutečnilo přes víkend a účast na něm byla povinná.

Podle § 38 zákoníku práce (ZP) platí, že od vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem a zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru. Důležité tedy je, že zaměstnanec je povinen konat pouze ty práce, jejichž druh si dohodl se zaměstnavatelem v pracovní smlouvě a na tom místě, které si se zaměstnavatelem sjednal. Pokud zaměstnanec odmítne konat další práce, které po něm zaměstnavatel vyžaduje a které nespadají do rámce sjednaného druhu práce a místa výkonu práce, pak činí po právu a nemůže u něho z toho důvodu dojít k porušení povinností vyplývajících z pracovního poměru.

Jak vyplývá z Vašeho dotazu, účastnila jste se nějaké firemní akce, která byla pro Vás pracovní cestou. Pracovní cesta je de facto změnou pracovního poměru (onoho ujednání o druhu práce a místu vykonávané práce) a tudíž k ní může dojít výhradně na základě souhlasu zaměstnance. Pokud jste se tedy akce účastnila, je evidentní, že jste konkludentně souhlasila s onou pracovní cestou a nemůžete tvrdit, že účast byla povinná. Pokud jste tam vykonávala práci, pak se asi jednalo o práci přesčas. Z Vašeho dotazu však k tomu závěru nic bližšího nevyplývá. V případě výkonu práce přesčas platí podle § 114 ZP, že za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Poskytnutí náhradního volna je v případě práce přesčas věcí dohody zaměstnance a zaměstnavatele, tuto dohodu nelze vynutit, přednost má poskytnutí příplatku.

Autor článku: 

Komentáře

Proč pracovní cesta?

07.01.2019 - 07:15 Josef Polách
Uniklo mi, jak odpovídající přišla na to, že se jednalo o pracovní cestu. V dotazu jsem to nikde nenašel. Napadá mě jedině, že to mohlo být telepaticky. Je ovšem pravda, že dotaz byl položen tak, že se na něj nedá snadno a už vůbec ne jednoznačně odpovědět a rozumím tomu, že někdy nezbývá, než vytvořit si v nouzi nějakou domněnku a té se chytit. Pak to ovšem působí dojmem, že to napsal nějaký intelektuál. (Tedy člověk, který více slovy, než je třeba, řekne více, než ví.)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail