Nabídka poskytování pracovnělékařských služeb (závodní preventivní péče)

Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství (SZÚ CPL) nabízí zaměstnavatelům poskytování komplexních služeb v oblasti ochrany zdraví při práci, zejména závodní preventivní péče (pracovnělékařské péče) v plném rozsahu, který požadují platné předpisy, a to pro výkon rizikových i nerizikových prací.

Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství (SZÚ CPL) nabízí zaměstnavatelům poskytování komplexních služeb v oblasti ochrany zdraví při práci, zejména závodní preventivní péče (pracovnělékařské péče) v plném rozsahu, který požadují platné předpisy, a to pro výkon rizikových i nerizikových prací.

Služby, které nabízíme, zahrnují vedle provádění lékařských preventivních prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci také dohled nad pracovními podmínkami, konzultace a poradenství v ochraně zdraví při práci, při hodnocení zdravotních rizik a přípravě návrhu kategorizace prací a dále školící a přednáškovou činnost v oblasti podpory zdraví na pracovišti a v první pomoci.

Odborná pracoviště SZÚ CPL jsou akreditována pro měření a hodnocení vybraných rizikových faktorů pracovního prostředí (hluk, vibrace, celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž a pracovní polohy, psychická zátěž, tepelná zátěž, osvětlení, neionizující záření – lasery, chemické látky aj.) a byla ministerstvem zdravotnictví ustanovena jako národní referenční laboratoře pro tyto činnosti.

Tyto služby nabízíme i dalším subjektům, např. zástupcům zaměstnanců, soukromým osobám a osobám podnikajícím podle zvláštního právního předpisu, které nejsou zaměstnavatelem, ale platí pro ně povinnosti stanovené v §§ 37-42 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění.

Kontaktní osoba: MUDr. Beatrica Dlouhá, tel.: 267 082 963, e-mail: bdlouha@szu.cz

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail