Podnik podporující zdraví 2008

Zdroj: 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje soutěž o titul "Podnik podporující zdraví 2008". Předmětem hodnocení je úroveň péče o zdraví zaměstnanců v organizaci a to jak povinná součást této péče daná legislativou ČR, tak součást nadstavbová, což jsou opatření na podporu zdraví na pracovišti.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
________________________________________


vyhlašuje soutěž o titul

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
roku 2008

________________________________________

I. Předmět soutěže:

Do soutěže se mohou přihlásit všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Předmětem hodnocení je úroveň péče o  zdraví zaměstnanců v organizaci a to jak povinná součást této péče daná legislativou České republiky, tak součást nadstavbová, což jsou opatření na podporu zdraví na pracovišti.
 
II. Podmínky soutěže:

 1. Organizace má dobře ošetřenou oblast ochrany zdraví na pracovišti podle  právních předpisů ČR a plní všechna kritéria v této oblasti na 100%.
 2. Organizace se aktivně věnuje oblasti podpory zdraví svých zaměstnanců, monitoruje její výsledky a usiluje o její zlepšování.
 3. Organizace doručí řádně vyplněnou přihlášku na adresu:

  Státní zdravotní ústav
  Centrum pracovního lékařství
  Šrobárova 48
  100 42 Praha 10

  nejpozději do 31.5.2008. Přílohou přihlášky bude písemná forma Projektu podpory zdraví v organizaci, vypracovaná v souladu s Kritérii kvality podpory zdraví na pracovišti, a vyplněný Dotazník pro sebehodnocení. (Přihláška a uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto textu).

 4. Přihlášená organizace se zavazuje, že umožní členům hodnotícího týmu provést audit kvality podpory zdraví a péče o zdraví zaměstnanců přímo v organizaci.

III. Hodnocení:

Vyhodnocení výsledků soutěže bude provedeno v termínu od 1.6.2008 do 31.8.2008. Hodnotící tým bude vycházet z dokumentu Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti a bude oceňovat pokroky v zavádění a uplatňování opatření na podporu zdraví zaměstnanců. Oceněné organizace obdrží čestné uznání s titulem Podnik podporující zdraví I., II. nebo III. stupně podle počtu získaných bodů, s dobou platnosti 3 roky. Výsledky soutěže budou publikovány v tisku a na internetové adrese www.mzcr.cz, http://www.szu.cz, www.bozpinfo.cz.

Kontaktní osoby pro projekt Podnik podporující zdraví:

MUDr. Vladimíra Lipšová
OS pro epidemiologii  a hygienu práce
tel. 267 082 731, vlipsova@szu.cz

Miroslava Brožová
OS pro epidemiologii a hygienu práce
tel. 267 0282 415, mbrozova@szu.cz

MUDr. Anežka Sixtová
Vedoucí oddělení hygieny práce a pracovního lékařství MZ ČR
tel: 224 972 963, anezka.sixtova@mzcr.cz

Přílohy:

Přihláška pro velké podniky do soutěže 
Přhláška pro malé a střední podniky do soutěže 
Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti 
Dotazník pro sebehodnocení - velké podniky Ikonka xls (Excel)
Dotazník pro sebehodnocení - malé a střední podniky   Ikonka xls (Excel)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail