Mohu se domáhat náhrad i za starý pracovní úraz?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jak dlouho můžu uplatňovat trvalé následky vznikem pracovního úrazu a kde v případě, že se mi to stalo v roce 2005 a jsem zaměstnána u jiného zaměstnavatele.

Zásadně nevadí, že jste zaměstnána u jiného zaměstnavatele. Jednotlivé náhrady se uplatňují podle okamžiku svého vzniku u odpovědného zaměstnavatele a musí se prokázat, že daná škoda má přímou příčinnou souvislost s původní škodní události, s původním pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Jednotlivé druhy škod jsou vyjmenovány v § 369 zákoníku práce a jedná se o náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, bolestné, ztížení společenského uplatnění, náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a věcnou škodu.

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci podle výslovného ustanovení § 370 odst. 2 zákoníku práce i při jeho další pracovní neschopnosti z důvodu téhož pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Musí se však prokázat, že léčení (pracovní neschopnost) byla v přímé souvislosti s původním pracovním úrazem. Není tedy vyloučeno, že zaměstnanec bude např. i po deseti letech znovu operován a že se bude jednat o následky původního úrazu. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se podle výslovného ustanovení § 371 odst. 6 zákoníku práce zaměstnanci poskytuje nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění. Bolestné a ztížení společenského uplatnění je jednorázová záležitost, tam se nové hodnocení může provést pouze při změně (zhoršení) zdravotního stavu. Věcná škoda se také většinou odškodňuje jednorázově, hned po vzniku pracovního úrazu, pravidelné poskytování je výjimečné a na základě soudního rozhodnutí. V současné době jsou praktické náklady spojené s léčením, tam se mohou odškodňovat náklady na doplatky v lékárnách, poplatky u lékařů apod. A to po celou dobu, pokud je třeba léčby následků úrazů.

Rozhodující pro poskytování všech náhrad je však měsíc, kdy zaměstnanec dosáhne 65 let, to je nejzazší termín pro poskytování náhrad. Jinak samozřejmě může zaměstnavatel v mezidobí namítnout tzv. podstatnou změnu poměru, tj. namítá že zaměstnanec je již vyléčen a že není třeba jej odškodňovat, tyto případy se však většinou řeší soudní cestou.

Zaměstnavatelé jsou dnes z titulu odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání pojištěni podle § 205d zákoníku práce č. 65/1965 Sb. u České pojišťovny nebo Kooperativy, takže zaměstnavatel Vás de facto neodškodňuje.

 

Autor článku: 

Komentáře

K poslednímu odstavci,

05.03.2009 - 09:07 František Černý
K poslednímu odstavci, Zákoník práce 65/1965 Sb. již neplatí. Jde o omyl autorky, nebo je zneplatnění Zákona 65/1965 Sb. jen částečné? V § 395 Zákona č. 262/2006 Sb. je zákon č. 65/1965 Sb. uveden mezi předpisy, které se zrušují.........

Re:

10.03.2009 - 10:13 Zdeněk Cais
Použití § 205d jinak skutečně zrušeného zákona č. 65/1965 umožňuje přechodné ustanovení § 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce: Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců se řídí odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání § 272 až 274 a ustanoveními této hlavy, § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 74/1994 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb., a vyhláškou č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb., vyhlášky č. 98/1996 Sb., vyhlášky č. 74/2000 Sb. a vyhlášky č. 487/2001 Sb.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail