Mohu jako OZO v prevenci rizik provádět odborná školení?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.

Mohu školit jako odborně způsobilá osoba v prevenci rizik lešenáře, vazače, obsluhu plošin, výtahů, kotoučových pil, motorových pil apod.? Vzhledem k tomu, že náš externí pracovník BOZP, který ve firmě dříve působil, byl zároveň instruktor lešenářské techniky i revizní technik zdvihacích zařízení, vystavoval našim zaměstnancům průkaz lešenáře a vazačský průkaz. Kde prosím tyto prázdné průkazky získám?

Pro uvedené průkazy neexistuje jednotný oficiální vydavatel. Lze je získat u profesních organizací, jako např.  lešenářský průkaz u Českomoravské komory lešenářů www.komoralesenaru.cz, nebo i jiných organizací, viz např. http://eshop.normservis.cz/norma/publikace/vazacsky-prukaz/1.1.2005.

Odbornost školitele není právním předpisem stanovena.

Zákoník práce v § 103 stanoví:

(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

(3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno;…

Tato ustanovení nelze v žádném případě chápat tak, že na odbornosti školitele nezáleží. Je však odpovědností zaměstnavatele, aby vybral školitele, jehož odbornost je pro dané konkrétní podmínky potřebná a vhodná. V případě nejasností je určitě užitečné obrátit se na profesionální školicí organizace. 

Autor článku: 

Komentáře

Námět k řešení?

07.01.2014 - 18:00 Radoslav Vlasák
Jistě - obrátit se na profesionální školitele by mělo být jakousi nepsanou povinností každého zaměstnavatele, který má o problematice BOZP jen obecné povědomí (a že jich je ještě pořád víc než dost). Jenomže - zdaleka ne každá instituce, která nabízí provádění nejrůznějších školení BOZP, má k dispozici lektory (školitele), kteří jsou opravdu profesionály v pravém smylu tohoto slova. Trochu mi to připomíná situaci před nabytím účinnosti zákona č. 309/2006 Sb., kdy dnešní zajišťování úkolů v prevenci rizik mohl dělat na ŽL takřka kdokoliv (např. maturita na konzervatoři a 3 roky praxe potvrzené třeba "bramborovým razítkem" - nechci problém zlehčovat, ale informovaní ví, co mám na mysli). A ani dnešní OZO zase až tak úplně problém profesionálních školitelů nejspíš neřeší. Nemám teď na mysli jejich teoretické vzdělání, to je jistě u všech poskytovatelů této odbornosti na potřebné úrovni, ale především dostatečnou praktickou zkušenost (a možná i to tzv. pedagogické minimum). Kdysi bylo jakýmsi obecně uznávaným pravidlem, že skutečným "bezpečákem" se člověk stával (samozřejmě po zvládnutí teorie) až po několikaleté praxi s přímým výkonem této profese. A i na jejich přístupu k provádění nejrůznějších školení to pak většinou (měli-li i nezbytné tzv. pedagogické předpoklady) bylo poznat. Ano - v citovaném zákoně je pro OZO požadována praxe v rozpětí 1 - 3 let (v závislosti na stupni vzdělání), nicméně ani to nutně nemusí být skutečnou zárukou profesionálně zvládnutého školení, které nemá mít za výsledek pouze podpis v prezenční listině. Co s tím - že by už nastala vhodná doba i pro úvahy o jakési certifikaci lektorů (školitelů)? Určitě by to mnohým zaměstnavatelům, kteří se k péči o BOZP staví odpovědně, podstatně ulehčilo jejich práci.

Re: Námět k řešení?

31.01.2014 - 13:05 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Naprosto s Vámi, pane Vlasáku souhlasím, skvěle jste danou situaci vyhodnotil. Nejhorší jsou školitelé, kteří si myslí, jak jsou odborně a pedagogicky zdatní a přitom nemají posluchačům už co nabídnout. Prostě jejich sláva, polní tráva:)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail