Mimořádná a rychlá pomoc lidem postiženým živelnou pohromou

Zdroj: 
Orkán, který postihl v minulých dnech Českou republiku, si vyžádal oběti na lidských životech a způsobil obrovské materiální škody. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto nabízí lidem postiženým touto živelnou pohromou rychlou mimořádnou pomoc.

Orkán, který postihl v minulých dnech Českou republiku, si vyžádal oběti na lidských životech a způsobil obrovské materiální škody. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto nabízí lidem postiženým touto živelnou pohromou rychlou mimořádnou pomoc. V této souvislosti mohou občané požádat pověřené obecní úřady o dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi. Výše mimořádné pomoci se stanoví s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby (společně posuzovaných osob) až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce, tj. 46.890 Kč. Lidé mohou žádat také o pomoc k úhradě nákladů na předměty dlouhodobé potřeby. V tomto případě nemůže výše mimořádné pomoci překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tj. 31.260 Kč.

„Jsme si vědomi toho, že se lidé v zasažených oblastech dostali do velmi obtížné situace, někdy až hmotné nouze, a proto naše mimořádná pomoc, aby splnila svůj účel, musí být rychlá,“ říká RNDr. Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí. „Občané ve svízelné situaci často nevědí, kam se mohou o pomoc obrátit. Proto je pracovníci sociálních odborů budou aktivně vyhledávat a pomáhat jim s vyplněním příslušných formulářů. Již včera jsme v tomto smyslu informovali sociální odbory krajských úřadů a Magistrát hlavního města Prahy.“

Dávka ze systému pomoci hmotné nouzi

Účelem této peněžité dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi je poskytnutí rychlé pomoci k zabezpečení základních životních potřeb občanů (a společně posuzovaných osob), kteří byli postiženi vážnou mimořádnou událostí. Zákon o pomoci v hmotné nouzi rozšiřuje okruh mimořádných událostí a obsahuje jejich příkladný výčet. Vážnou mimořádnou událostí se rozumí zejména živelní pohroma (např. povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie.

Pokud osobu postihla mimořádná událost a celkové sociální a majetkové poměry osoby jsou takové, že jí neumožňují nepříznivou situaci překonat vlastními silami, a orgán pomoci v hmotné nouzi považuje tuto osobu za osobu v hmotné nouzi, lze této osobě poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc. Je zřejmé, že v těchto případech jde o první finanční pomoc, a proto je nutné posouzení stavu hmotné nouze učinit bezodkladně. Pro uvedený účel pomoci je situace  posuzována v rámci okruhu společně posuzovaných osob. Mimořádnou pomoc lze poskytnout jen jedné osobě ze společně posuzovaných osob.

O přiznání dávky rozhoduje pověřený obecní úřad. Místní příslušnost se v těchto případech řídí místem, kde je osoba hlášena k trvalému pobytu. Pokud však k situaci, která vyžaduje okamžitou pomoc, došlo mimo správní obvod pověřeného obecního úřadu, v němž je osoba hlášena k pobytu, je místně příslušný ten pověřený obecní úřad, v jehož správním obvodu k situaci došlo. Postižení občané žádají o tuto dávku prostřednictvím formuláře, který má orgán pomoci v hmotné nouzi k dispozici a je také vyvěšen na webových stránkách MPSV (www.portal.mpsv.cz). V praxi jsou však postižení občané zpravidla aktivně vyhledáváni a žádost je uplatněna přímo na místě, obdobně jako tomu bylo např.
v uplynulých letech v případě povodní.

Výše mimořádné pomoci se v daném případě stanoví s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby (společně posuzovaných osob) až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce, tj. 46.890 Kč.
Mimořádná pomoc má v daném případě charakter jednorázové dávky.

Pomoc k úhradě nákladů na předměty dlouhodobé potřeby

Pomoc k úhradě nákladů na předměty dlouhodobé potřeby „Druhá možnost pomoci je zaměřena na lidi, kteří nemají dostatečné prostředky k úhradě nákladů na předměty dlouhodobé potřeby,“ říká ministr Petr Nečas. „Účelem této peněžité dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi je poskytnout pomoci například na úhradu na základní vybavení domácnosti.“ O přiznání dávky rozhoduje pověřený obecní úřad. Místní příslušnost se v těchto případech řídí místem, kde je osoba hlášena k trvalému pobytu. Pokud však k situaci, která vyžaduje okamžitou pomoc, došlo mimo správní obvod pověřeného obecního úřadu, v němž je osoba hlášena k pobytu, je místně příslušný ten pověřený obecní úřad, v jehož správním obvodu k situaci došlo. Postižení občané žádají o tuto dávku prostřednictvím formuláře, který má orgán pomoci v hmotné nouzi k dispozici a je také vyvěšen na webových stránkách MPSV (www.portal.mpsv.cz).

Výše mimořádné pomoci se stanoví až do výše konkrétního nákladu s tím, že součet dávek poskytnutých podle tohoto ustanovení nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tj. 31.260 Kč. Jde
o jednorázovou dávku, poskytnutí několikrát v roce není (až na limit celkové výše) vyloučeno.

Zajištění financování dávek pomoci v hmotné nouzi

Finanční prostředky na dávky pomoci v hmotné nouzi, jejichž součástí je i mimořádná okamžitá pomoc, byly odeslány na měsíc leden t. r. dne 3. ledna 2007 z MPSV na účty krajských úřadů. Odtud byly distribuovány dle pokynu MPSV na účty obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem. Společně s dávkami na sociální péči pro zdravotně postižené představovala tato částka poskytnutá obcím 2,4 miliardy korun.

V současné době jsou na MPSV připraveny k uvolnění prostředky na únor 2007 v celkové výši 1,6 miliardy korun a jejich odeslání na krajské úřady tak, aby je obce měly k dispozici co nejdříve.

V souvislosti s živelními událostmi je MPSV připraveno poskytnout v případě potřeby další prostředky, o které musí obec požádat MPSV prostřednictvím příslušného krajského úřadu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail