Mimořádná kontrolní akce v dopravě

Pro třetí čtvrtletí roku 2012 vybral Státní úřad inspekce práce jako jednu z mimořádných kontrolních akcí v oblasti odhalování nelegálního zaměstnávání mimořádnou koordinovanou kontrolní akci zaměřenou na dálkovou kamionovou a dálkovou autobusovou dopravu.

Dne 3. 9. 2012 byla tato kontrolní akce zahájena na všech předem zvolených stanovištích v rámci celé republiky současně. Kontrolní skupiny byly v každém kraji složeny ze dvou inspektorů kontroly nelegálního zaměstnávání a jednoho inspektora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (nejčastěji se specializací na dopravu), doplněny o skupinu příslušníků celní správy a mobilní jednotku Centra služeb pro silniční dopravu. Dále byly na inspektorátech v pohotovosti mobilní kontrolní týmy, tj. inspektoři byli připraveni k okamžitému výjezdu do místa podnikaní nebo do sídla kontrolované osoby, s jejímž pracovníkem byla zahájena kontrola na stanovišti v terénu v případě podezření na výkon nelegální práce. Další inspektoři byli nápomocni při zjišťování potřebných údajů od kontrolovaných osob, ÚP ČR a ČSSZ.

Spolupráce mezi všemi dotčenými orgány byla velmi pružná a podnětná. Efektivitu spatřoval Státní úřad inspekce práce a Generální ředitelství cel především ve spojení obou kontrolních orgánů, kdy vzájemnou spoluprací lze efektivně odhalovat nejenom výkon nelegální práce (Státní úřad inspekce práce kontroluje výkon nelegální práce, ale nemá možnost zastavovat vozidla na silnici, přičemž výkon nelegální práce u řidičů je téměř nemožné objevit v sídle nebo místě podnikání kontrolované osoby).

Přizváním Centra služeb pro silniční dopravu v celorepublikové akci pak došlo k ještě většímu zefektivnění kontrol, neboť tito pracovníci měli k dispozici techniku, která umožňuje velmi rychlé vyčtení údajů z karet řidičů (což sloužilo především ke kontrole přestávek v práci a odpočinků v práci).

Kontrola probíhala tím způsobem, že příslušníci celní správy zastavovali vozidla. Na některých stanovištích prováděli zastavování staticky, na některých zase dynamicky – vozidla celní správy doprovodila zastavovaná vozidla na stanoviště, poté si vyžádali od řidičů potřebné doklady a předali je inspektorům a pracovníkům Centra služeb pro silniční dopravu. Po dotazování řidičů ze strany inspektorů mohla proběhnout kontrola ze strany celní správy.

Ačkoliv není povinností řidičů mít u sebe ve vozidle kopii pracovní smlouvy, někteří řidiči ji u sebe měli, což výrazně zkrátilo a usnadnilo kontrolu na místě. V opačném případě vešli inspektoři v kontakt se zaměstnavatelem a požadovali odeslání kopie smlouvy obratem na e-mail. Většina kontrol byla ukončena ve velmi krátkém termínu. Přesto některé kontroly (v případě podezření na závažné porušení pracovněprávních předpisů) ještě probíhají v rámci správního řízení.

Během této mimořádné akce bylo zahájeno 159 kontrol s osádkami vozidel zaměstnavatelů po celé České republice. Nejvíce nedostatků bylo zjištěno na úseku pracovních vztahů a podmínek (celkem 16), 3 nedostatky byly zjištěny na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V jednom případě byl zjištěn výkon nelegální práce občana ČR. Ve dvou dalších případech se zatím jedná o podezření z výkonu nelegální práce, kdy kontroly u zaměstnavatelů pokračují.

Za nedostatky v oblasti pracovních vztahů a podmínek a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byly uloženy 2 pokuty v celkové výši 60 000,- Kč. Výsledek této akce mohl být ovlivněn uveřejněním informace o plánovaných kontrolách prostřednictvím televizního vysílání a dále pak velmi rychlou komunikací pomocí vysílaček mezi řidiči během akce.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail