Metody hodnocení rizik

Hlavním cílem hodnocení pracovních rizik je chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Obsahem článku jsou hlavní metody pro vyhledávání a hodnocení rizik a jejich stručná charakteristika.

Část 1. Úvod

Část 1. Úvod

Než začneme s popisem jednotlivých metod, dovolíme si připomenout pár definic z ČSN OHSAS 18001:

Co je nebezpečí?

Zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění člověka nebo poškození zdraví nebo jejich kombinaci.

Co je riziko?

Kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo expozice a závažnosti úrazu nebo poškození zdraví, které může být způsobeno událostí nebo expozicí jejímu vlivu.

Co je posuzování rizika?

Proces hodnocení rizika vyplývajícího z nebezpečí, vzhledem k přiměřenosti jakéhokoliv existujícího opatření a rozhodnutí, zda riziko je nebo není přijatelné.

Tolik definice. A proč bychom vlastně měli hodnotit rizika?

Hodnocení rizik pomáhá minimalizovat možnost poškození zdraví zaměstnanců nebo životního prostředí v důsledku aktivit souvisejících s prací.  Pomáhá také udržovat podnik konkurenceschopný a výkonný. Podle právních předpisů o BOZP musí všichni zaměstnavatelé provádět pravidelná hodnocení rizik.

Rizika na pracovišti mohou být vyhodnocena podle pěti jednoduchých kroků:

  1. Sběr informací
  2. Identifikace nebezpečí
  3. Hodnocení rizik vznikajících z nebezpečí
  4. Plánování činností vedoucích k eliminaci nebo snížení rizik, přezkoumání hodnocení
  5. Zdokumentování hodnocení rizik

A nyní k jednotlivým metodám.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail