Maximální možná délka směny

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jak je to prosím s délkou pracovní doby? V § 83 zákoníku práce je uvedeno, že délka směny nesmí přesahovat 12 hodin. Tato maximální délka směny je dána včetně přesčasů, nebo může zaměstnanec odpracovat 12 hodin a dále pokračovat v práci přesčas za podmínek stanovených v § 93 odst. 2, tedy maximálně 8 hodin týdně, resp. maximálně 150 hodin v kalendářním roce?

Délku pracovní doby zaměstnance v jednom kalendářním dni, resp. během 24 hodin po sobě jdoucích, neurčuje až tak délka směny jako ustanovení § 90 zákoníku práce o nepřetržitém odpočinku mezi směnami. Směnou totiž zákoník práce, podle definice tohoto pojmu v § 78 odst. 1 písm. c), rozumí část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat. Směna je tedy pouze předem stanovená část týdenní pracovní doby odvislá od toho, v jakém rozvržení pracovní doby zaměstnanec pracuje. Do směny nelze počítat přesčas a platí obecná zásada, že směna může být maximálně 12 hodin. To je kogentní ustanovení převzaté z evropské směrnice o pracovní době a od toho se nelze odchýlit.

Druhá otázka je, zda zaměstnavatel může zaměstnanci nařídit i po skončení této dvanáctihodinové směny práci přesčas. Práce přesčas je – jak známo – také limitována, a to tak, že zaměstnavatel může zaměstnanci nařídit maximálně 8 hodin práce přesčas týdně a 150 hodin v kalendářním roce (ostatní práci přesčas je třeba dohodnout). Přitom ale musí dodržet limity nepřetržitého odpočinku mezi směnami (§ 90 zákoníku práce) a nepřetržitého odpočinku v týdnu (§ 92 zákoníku práce). Nepřetržitý odpočinek mezi směnami určuje dva limity. Předně, že délka nepřetržitého odpočinku mezi směnami musí činit minimálně 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. To je de facto zrcadlové ustanovení k ustanovení o délce směny. Když směna může být maximálně 12hodinová, pak je jasné, že nepřetržitý odpočinek mezi směnami musí být minimálně také 12 hodin. Limit 11 hodin je stanoven do ZP pouze pro zaměstnance tzv. střídače, kteří si předávají pracoviště, ale obecně platí, že nepřetržitý odpočinek má být minimálně 12 hodin. Dále pak § 90 zákoníku práce stanoví, že v případech uvedených v odstavci 2 lze nepřetržitý odpočinek v práci během 24 hodin po sobě jdoucích zkrátit až na 8 hodin za podmínky, že následující odpočinek bude o tuto dobu prodloužen. Mezi důvody, pro které lze nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami zkrátit, je i práce přesčas.

Takže závěr – v jednom kalendářním dni, resp. během 24 hodin po sobě jdoucích, může zaměstnavatel nad 12hodinovou směnu nařídit maximálně 4 hodiny práce přesčas, aby dodržel nepřetržitý odpočinek mezi směnami. Když zaměstnanec pracuje pouze v 8hodinové směně, tak mu zaměstnavatel jednou v týdnu může nařídit ještě 8 hodin práce přesčas, tedy celkem 16 hodin práce, aby dodržel minimum odpočinku mezi směnami.

Autor článku: 

Komentáře

Odpočinek mezi směnami

19.10.2016 - 08:47 Jan Dvořák
Zajímalo by mne, jak postupovat v následujícím případě: Jedná se o provozování veřejného osvětlení. Pracovní doba je od 6.30 hod do 15.00 hod. Z důvodu plné funkčnosti tohoto zařízení je proto nutné zajistit, aby osvětlení ve stanovený čas sepnulo v celém rozsahu. Toto je řešeno kontrolou jedním pracovníkem, jehož úkolem je jednak celková kontrola sepnutí a jednak provedení případné opravy, pokud dojde k nějakému výpadku. Tato kontrola se provádí vždy v čase sepnutí osvětlení a trvá přibližně 2 hod.. A tady nastává problém s dodržením odpočinku mezi směnami, který může být min. 11 hod. Problém to není v zimních měsících, kdy tato kontrola končí cca kolem 19. hodiny, ale v ostatních měsících se tato doba prodlužuje až do 23.30 hod a v 06.30 začíná nová směna. Jak v tomto případě postupovat, chceme-li zajistit bezproblémový chod veřejného osvětlení a nečekat na informaci třeba od městské policie, že někde něco nesvítí a teprve až potom provádět opravu.. I v případě této informace totiž opět nastává problém s dodržením onoho 11 ti hodinového odpočinku,

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail