Mají Společenství vlastníků v bytových domech také povinnosti v BOZP?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Mají povinnost si sami zajišťovat povinnosti vyplývající z BOZP tzv. Společenství vlastníků v bytových domech? Domnívám se, že se na ně vztahuje rovněž ustanovení § 12 zákona č. 309/ 2006 Sb.

Ustanovení § 12 zákona č. 309/2006 Sb.,o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se vztahuje na „právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, jde-li o:

a) zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje,
b) fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu,
c) spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené v písmenu a) nebo b),
d) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí.

Jedná se tedy jen o fyzické osoby, které provádějí činnosti (tedy zejména výrobu), nebo poskytují služby, zatímco společenství vlastníků jednotek je podle § 9 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů osobou právnickou, která neprovádí činnosti ani neposkytuje služby ve smyslu § 12 zákona č. 309/2006 Sb.

Na společenství vlastníků jednotek se tedy ustanovení § 12 zákona č. 309/2006 Sb. nevztahuje.

Autor článku: 

Komentáře

Povinnosti SVBJ v BOZP

14.11.2011 - 11:32 Milan Píša
Ustanovení § 12 zákona č. 309/2006 Sb. se podle ustanovení v odstavci d) vztahuje na SVBJ pokud je zadavatelem stavby, rekonstrukce domu, zateplování, výměna výtahu apod. V případě, že tyto práce budou součásně vykonávat více dodavatelů je povinnosti SVBJ určit koordinátora BP. Další povinnosti v BOZP pro SVBJ vyplývají z vybavení domu: revize elektrického zařízení společných části, hromosvodů, rozvodu plynu, výtahů, bezpečný stav podlách a schodů ve společných částech, vstupů, nouzových východů aj.

Re: Povinnosti SVBJ v BOZP

15.11.2011 - 05:51 Václav Syrový
Dobrý den pane Píša. Perfektní příspěvek, ještě bych si dovolil doplnit práce domovnické, úklid ve společných prostorách, mytí oken na chodbách a schodištích !!! ( práce ve výšce) a úklidové práce před budovou, zametání, uklízení, odklízení sněhu. Dále viz můj příspěvek v diskuzi ze září. Přeji pěkný den. S.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail