Lešení, zvlášť ta pojízdná, vyžadují mimořádnou opatrnost

Zdroj: 

Nedostatečně poučený zaměstnanec posouval pojízdné lešení i s pracovníky. Zavinil tím náraz lešení do stěny, pád a zlomeniny svého kolegy.

Situace

Při rekonstrukci velké haly pracovníci sklenářské firmy opětovně zasklívali dříve demontovaný podhled ve výšce 8 m nad podlahou, kde byla odstraněna stará skla. Tyto práce prováděli z pojízdného dílcového lešení. Lešení se pohybovalo po pásech krycí tkaniny, které pokrývaly parketovou podlahu.

Úrazový děj

Pracovník A podával skleněné tabulky o rozměrech 0,5 x 0,5 m z podlahy haly pracovníkovi B na spodní podlahu lešení a ten je podával pracovníkovi C na střední podlahu lešení. Když byla vytvořena dostatečná zásoba, vystoupil pracovník C na horní podlahu lešení, pracovník B na střední podlahu, odkud je podával pracovníkovi C na horní podlahu, který odtud prováděl vlastní zasklívání podhledu. Na poslední tabulku, kterou potřeboval usadit do konstrukce, nedosáhl. Zavolal tedy pracovníka A, aby lešení o cca 1 m posunul do boku. Ten tak učinil a při tom došlo k vysunutí stavitelného nosníku s kolečkem z konstrukce spodního rámu. Lešení začalo padat do boku. Pracovník C se zachytil kovové konstrukce podhledu a zůstal na ní viset, lešení  padalo dále do boku, až narazilo do boční stěny haly. Pracovník B byl ze střední plošiny lešení následkem nárazu vymrštěn mimo lešení a dopadl z výšky cca 4 m na podlahu haly. Způsobil si zlomeniny žeber.

Šetření úrazu

Lešení dle předávacího protokolu nevykazovalo závady. Z výpovědí výše uvedených pracovníků vyplynulo, že obě výstupové podlahy – plošiny nebyly kompletní, protože na nich nebyl osazen druhý podlahový díl a podélné ochranné hrazení proti pádu osob z výšky. Horní pracovní podlaha byla kompletní a řádně vybavena příslušným zábradlím. Zaměstnanci byli proškoleni v oblasti pracovně technické bezpečnosti včetně norem, které se vztahují k lešení, avšak nebyli seznámeni s návodem pro obsluhu, montáž a používání dotčeného lešení, zvláště pak s bodem návodu, kde je kategoricky zakázáno přemisťovat lešení, pokud se na něm nacházejí pracovníci, jiné osoby nebo materiál. Zdravotní způsobilost všech pracovníků nebyla doložena. K úrazu by nedošlo, kdyby pojistný šroub výsuvného nosníku byl řádně dotažen a kdyby pracovníci při přemísťování lešení z něho sestoupili.

Porušení povinností zaměstnavatele:

  • Nesplnil požadavek dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, tím, že vnitřní dílcové pojízdné lešení nebylo na okrajích výstupových podlah vybaveno ochranným zábradlím proti pádu osob v provedení dle požadavků čl. 4.6.1 ČSN 73 8101 a čl. 5.5.1 ČSN EN 12 811-1 (ČSN 73 8123), čímž nedodržel požadavky § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, příloha I. bod 2 spočívající v tom, že okraje pracovních podlah vytvářely rizika pádu a nesplnil tak povinnosti k zajištění BOZP vyplývající z právních předpisů k zajištění bezp. práce.
  • Nesplnil požadavek dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, tím, že vnitřní dílcové pojízdné lešení nebylo na okrajích výstupových podlah plně vybaveno podlahovými dílci (byl osazen pouze jeden) a podlaha tak nebyla těsná dle požadavků č. 4.4.1 ČSN 73 8101 a čl. 5.1 a 5.4 písm. c) ČSN EN 12 811-1 (ČSN 73 8123), čímž nedodržel požadavky § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, příloha I. bod 1 spočívající v tom, že pracovní podlahy vytvářely rizika pádu a nesplnil tak povinnosti k zajištění BOZP vyplývající z právních předpisů k zajištění bezp. práce.
  • Nesplnil povinnost stanovenou § 103 odst. 2 písm. b) zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nezajistil zaměstnancům školení o ostatních předpisech k zajištění BOZP, aby doplnil jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce při použití nové technologie – pracovního postupu při zasklívání podhledu z pojízdného dílcového lešení, zvláště pak s ohledem na ustanovení týkající se montáže a používání lešení tohoto typu v návodu.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:

Zaměstnavatel zajistil pro potřeby školení kopie návodů pro montáže a používání pojízdných lešení, s nimiž přicházejí zaměstnanci do styku s tím, že bude dále věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu lešení nejen při jeho převzetí, ale i v průběhu provozu. Tato opatření lze hodnotit jako dostatečná.

Zaměstnavateli bylo inspekcí práce uloženo opatření k odstranění nedostatků v přiměřených lhůtách a za nesplnění povinností stanovených právními předpisy k zajištění BOZP byl podán návrh na zahájení správního řízení.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail