Lékárnička na sportovišti a ošetření žáka

Zdroj: 

Jsme příspěvková organizace spravující městská sportoviště (fotbalové hřiště a lehkoatletický areál). V rámci hodin tělesné výchovy jej využívají základní a střední školy. Zajímá nás, zda je povinností učitele podle metodického pokynu, pokud dojde k úrazu žáka, jej ošetřit léčivy, zdravotnickým materiálem a pomůckami z vlastní (školní) donesené lékárničky. Podléhá tato školní lékárnička požadavkům přílohy č. 4 k vyhl. č. 106/2001Sb.? Doplňuji, že sportoviště/pracoviště splňují požadavky zákoníku práce a jsou vybavena lékárničkami.

Téma ošetření dětí učiteli bylo podrobně rozebíráno v tomto článku. Lékárnička podle vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů, se týká zotavovacích akcí pro děti a škol v přírodě, vybavení školní lékárničky by mohlo být podobné. Obsah lékárniček obecně by se měl vztahovat k rizikům, která se na konkrétním pracovišti vyskytují, poradit by měl lékař pracovnělékařské péče [viz vyhl. č. 79/2013 Sb. § 2 písm. b) bod 12]. Škola odpovídá podle metodického pokynu č. j. 37 014/2005-25 za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením a opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu. Bohužel nikde není přesně stanoveno, zdali je v uvedeném případě povinností učitele žáka ošetřit materiálem ze školní donesené lékárničky. To podle našeho názoru bude záležet na dohodě mezi vaší příspěvkovou organizací a školou.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail