Lékař odmítl zpracovat posudek o zdravotní způsobilosti

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

V důsledku pracovního úrazu po roce v pracovní neschopnosti mi byl přiznán plný invalidní důchod. Zaměstnavatel původně chtěl, abych nastoupil do práce. Protože však nejsem doléčený a svoji práci bych ze zdravotních důvodů nemohl vykonávat, navrhl rozvázání pracovního poměru dohodou. Vzhledem k tomu, že je důvodný předpoklad, že v souvislosti s tímto pracovním úrazem došlo ke ztrátě pracovní způsobilosti, požádal jsem závodního lékaře o zpracování posudku, zda smím konat dosavadní práci. Lékař na základě mojí žádosti tento posudek odmítl zpracovat. Mám nějakou možnost přimět lékaře ke zpracování tohoto posudku nebo mu to musí nařídit zaměstnavatel? Pracovní poměr zatím nebyl ukončen.

Tady Vám měla především posudková komise sociálního zabezpečení při přiznávání invalidního důchodu vydat posudek o Vaší zdravotní způsobilosti, resp. nezpůsobilosti vykonávat další práci a na základě toho měl rozhodnout lékař závodní preventivní péče. Proto doporučuji obrátit se nejprve na okresní správu sociálního zabezpečení a požádat je, aby dali Vašemu lékaři závodní preventivní péče podklady o Vašem zdravotním stavu a o Vaší pracovní způsobilosti. Zaměstnavatel musí s Vámi ukončit nějakým způsobem pracovní poměr. Nevím, jak nyní vykazuje dobu Vaší nepřítomnosti v práci. Vy osobně lékaři závodní preventivní péče nařídit nic nemůžete, jeho partnerem je výhradně zaměstnavatel. Ale podklady mu měla dát správa sociálního zabezpečení.

Podle § 52 písm. d) zákoníku práce je v tomto případě dán výpovědní důvod - nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice a zaměstnanci i v případě dohody z toho důvodu přísluší odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. Proto nedoporučuji podepisovat dohodu o skončení pracovního poměru a vyčkat až Vám zaměstnavatel dá výpověď.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail