Kritéria kvality chemických ochranných obleků

Zdroj: 

Podle jakých kritérií je třeba vybírat jednorázový ochranný oblek.

Se stoupající pozorností, zaměřenou na oblast bezpečnosti práce, se zvyšuje trvale i zájem o ochranné chemické obleky. Stále více uživatelů dochází k poznatku, že nejen u ochranný hlavy, obličeje a dýchacích orgánů je třeba dbát na správný druh výrobku. Nedostatečný, nebo nesprávný ochranný oděv může způsobit akutní zdravotní problémy, někdy i s vážnými následky, proto je důležité věnovat potřebnou pozornost kvalitě ochranného obleku.

Na trhu existuje celá řada ochranných oděvů, které splňují nejrůznější požadavky jak na ochranu, tak na kvalitu.

Podle jakých kritérií je třeba vybírat například jednorázový ochranný oblek? V následujícím textu bychom Vám chtěli přiblížit některá kritéria, důležitá jak z hlediska ochrany, tak z hlediska technického, ale i ekonomického.

Bariéra

Ochrannou bariéru je možno popsat prostřednictvím technických údajů, norem atd…

Materiál obleku by měl zaručovat ochrannou bariéru podle dané normy a chránit uživatele před nebezpečnými látkami. Pro uživatele jsou rozhodující tyto otázky:

 • Které údaje o bariéře jsou k dispozici?
 • Jsou tyto údaje dostatečně dokumentované? (údaje o druhu měřící techniky, testovací metodě, testovacích podmínkách atd.)
 • Poskytuje výrobce – dodavatel na požádání další údaje?
 • Jsou údaje, které má uživatel k dispozici, přehledné a srozumitelné?
 • Jak detailní je soubor informací?
 • Je k dispozici telefonické číslo na hotline?
 • Je v servisu výrobce zahrnuta i možnost doplňkových měření, jako je například permeace (v případě zájmu zákazníka)?

Kvalita

Vedle kvality materiálu je rozhodující i kvalita zpracování obleku. Kriteriem jsou zde:

 1. švy
  Pokud se týká švů, je třeba zohlednit zejména dva problémy: Odpovídají švy těsnosti a typu materiálu? (V optimálním případě by měly být stejně těsné a pevné jako materiál sám) Dále: Odpovídá i technologie šití těsnosti a typu materiálu?
 2. velikost – rozměry
  Ochranný chemický oděv patří k osobním ochranným prostředkům, tz. měl by skutečně odpovídat osobním dispozicím a potřebám uživatele. K otázce velikosti udává evropská norma 340 korelaci tělesné výšky a objemu hrudníku, ale nedefinuje žádné konfekční velikosti, jako např. M nebo XL. Tyto velikosti stanoví výrobce ochranných obleků sám, a proto jsou možné rozdílné výsledky. Je třeba dbát na to, aby údaje o velikosti, uvedené na etiketě obleku odpovídaly skutečné velikosti postavy uživatele. Jen tak lze zajistit, aby byla velikost obleku pro uživatele optimální. U obleků, které jsou uživateli příliš malé nebo velké, dochází k možnosti a nebezpečí poškození obleku protržením, zachycením látky, protože materiál je například u kleknutí nerovnoměrně zatížen (látka se příliš napíná).
 3. kontrola kvality
  Kontrola kvality je součástí certifikace chemických ochranných obleků. Kromě toho však definují někteří výrobci vlastní směrnice a normy a kontrolují vyrobené obleky podle těchto vlastních kritérií, které jsou někdy přísnější než oficiální certifikáty.

Funkčnost

Funkčnost ochranného obleku souvisí velmi úzce i s jeho designem. Zde je třeba promyslet následující body:

 • Pohybuje se kapuce úměrně pohybu hlavy uživatele?
 • Přiléhá kapuce těsně i při pohybu hlavy?
 • Přiléhá uzávěr pod bradou těsně a je dost vysoký?
 • Zajišťuje střih obleku pohodlný pohyb v rozkroku?
 • Jsou gumy v lemech u rukávů a nohavic dost pružné, aby bylo možno je snadno přetáhnout přes ochranné rukavice a horní část holínek? (Přitom však musí dobře utěsňovat)
 • Je možno oblek snadno obléknout a svléknout?
 • Funguje zip spolehlivě?

Pohodlí při nošení

Pohodlí při nošení vlastně nelze objektivně definovat. Přesto platí obecně několik kritérií, která je zde nutno zvážit:

 • Povrch materiálu by měl být příjemný na dotek (zcela hladké materiály jsou většině uživatelů méně příjemné než materiály se strukturovaným povrchem(
 • Flexibilita: ohebné, tenké materiály jsou většinou příjemnější než pevné, špatně ohebné
 • Hmotnost: čím lehčí oblek, tím příjemněji se nosí
 • Materiály, které propouštějí vzduch a vodní páry, jsou při nošení sice pohodlnější, protože se uživatel v oblecích z tohoto materiálu méně potí, nevýhodou je však nižší ochranná bariéra těchto obleků. Proto je i možnost jejich nasazení velmi omezená.

Poměr kvality – výkonu a ceny

Tam, kde se jedná o lidské zdraví, v krajním případě i lidský život, by neměla být výše nákladů rozhodujícím kritériem.

Bylo by však nerealistické popírat, že cena ochranného obleku na dnešním trhu, který funguje na principu konkurence, hraje důležitou roli. Zde je však nutno zdůraznit, že vyšší kvalita vyžaduje lepší materiál, lepší zpracování, i důslednou kontrolu (u švů, střihů atd.), což většinou znamená i vyšší cenu výrobku. Optimální ochranu nelze pořídit zadarmo.

Pro srovnání nákladů na ochranný oblek je však třeba vzít do úvahy všechny údaje, od pořízení až po jeho likvidaci:

 • Jaké jsou náklady na skladování (u obleků s několikanásobným použitím), například při opakovaném uložení a vyjmutí při čištění nebo praní obleku?
 • Jaké jsou náklady na dekontaminaci a čištění obleku?
 • Jaké činnosti a podmínky je třeba splnit (např. nové testování), aby bylo možno oblek s vícenásobným použitím připravit pro příští nasazení?
 • Je možno oblek likvidovat podle aktuálních předpisů?
 • Jak vysoké jsou náklady na likvidaci, v souvislosti s hmotností materiálu obleku?
 • Vznikají další vedlejší náklady v souvislosti s organizací v podniku?

Podpora ze strany výrobce – dodavatele

Přes obsáhlé množství aktuálních pravidel a směrnic existuje při koupi ochranného obleku řada nevyjasněných faktorů. Často je totiž ochranná funkce obleku spojována s řadou vědeckých pojmů, který ne každý uživatel rozumí. Ani nové evropské normy nezajišťují automaticky volbu správného ochranného oděvu. Proto je třeba před rozhodnutím o druhu výrobku zhodnotit i ostatní servis – podporu ze strany výrobce. Množství údajů, dokumentace, kompetence, poradenství /telefon, internet) – to všechno jsou vedle kvality výrobku důležitá kritéria.

Shrnutí

Pro určení kvality chemických obleků je třeba zohlednit celou řadu informací, které je třeba alespoň částečně (např. CE-typ, vybavení…) zhodnotit, rozebrat a porovnat.

Definitivní volba ochranného obleku by měla proběhnout po stanovení způsobu použití (riziková analýza), a stanovení požadovaných ochranných vlastností. Další kriteria pro výběr ochranného obleku jsme seřadili tak, aby zjednodušily výběr všem zájemcům o ochranný chemický oblek.

Kriterium: Bariéra

Relevantní otázky:

 • Udává výrobce, pro které konkrétní druhy nasazení je oblek určen (není určen)?
 • Jsou k dispozici údaje o bariéře?
 • Jsou tyto případné údaje odpovídajícím způsobem dokumentovány?
 • Jsou tyto údaje srozumitelné i pro uživatele?
 • Je k dispozici speciální telefonní číslo – hotline?
 • Poskytuje výrobce další servis jako například měření permeace?
 • Jaký je celkový objem informací výrobce?
 • Nabízí výrobce školení nebo další informace k ochranné bariéře?

Kvalita

 • Odpovídají švy obleku požadovanému typu těsnosti materiálu?
 • Jsou v případě požadované těsnosti použity speciální technologie, jako například svařované nebo přelepované švy?
 • Odpovídá velikost obleku tělesným rozměrům uživatele?
 • Kontroluje navíc výrobce i kvalitu zpracování materiálu?

Funkčnost

 • Pohybuje se kapuce úměrně pohybu hlavy?
 • Přiléhá těsně i při pohybu hlavy?
 • Přiléhá i uzávěr pod bradou těsně a dosahuje dostatečně vysoko?
 • Umožňuje střih obleku dostatek pohybu v rozkroku?
 • Jsou gumové lemy na konci rukávů a nohavic dostatečně pružné, je možno je snadno přetáhnout přes ochranné rukavice, resp. přes ochranné boty?
 • Je možno oblek snadno obléknout a svléknout?
 • Funguje i zip obleku hladce a bez zadrhávání?

Pohodlí při nošení

 • Je povrch materiálu příjemný na dotek?
 • Je materiál flexibilní?
 • Není oblek příliš těžký?
 • Zajišťuje oblek jak ochrannou bariéru, tak propustnost vodních par a vlhkosti, i prodyšnost?

Poměr ceny a kvality

 • Jaká kvalita – trvanlivost je zaručena?
 • Jak detailní je označení a informace o výrobku?
 • Jaký je dodavatelský servis?
 • Jaké poradenství, event. další pomoc se nabízí uživateli?
 • Jaké náklady jsou spojeny se skladováním a dalším disponováním oblekem?
 • Jak vysoké jsou náklady na dekontaminaci – praní, čištění obleku?
 • Jak vysoké jsou náklady na likvidaci obleku?
 • Jak vysoké jsou náklady na uvedení obleku do provozu – do stavu, umožňujícího další použití?

Podpora ze strany výrobce

 • Zajišťuje výrobce kompetentní poradenský servis?
 • Dodává výrobce důležité technické údaje v potřebném množství?

ZDROJ:
Kritéria kvality chemických ochranných obleků. Inovace, č. 1 (2004), s. 18 - 20.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail