Kouření, požár a výbuch s následkem smrtelného úrazu

Zdroj: 
Zaměstnanci o přestávce kouřili v blízkosti místnosti s chemickými látkami, kde byla zakázána manipulace s otevřeným ohněm. Došlo k požáru a výbuchu.

Úrazový děj

V den úrazu měli dva pracovníci noční směnu. Měli provádět úpravu nového autobusu před lakováním na pracovišti dílny přípravy laku.  Práce spočívala v překrytí vozidla krycím papírem přichyceným samolepící papírovou páskou na části autobusu tak, aby nedošlo k zaprášení, případně poškození, zbylých částí při broušení. Následně došlo k broušení karosérie potřebné k nalakování, usazený prach z karoserie ofukovali pomocí stlačeného vzduchu a hadice s nádstavcem. Po přestávce měli provést odmaštění broušených ploch. V průběhu pracovní směny se dostavil další pracovník s klíči od skříňky, které měl předat kolegovi, a rozhodl se, že jim vypomůže. Přestávku trávili všichni tři společně v místnosti sloužící k odpočinku a stravování, kde si zapálili cigaretu. Odmaštění mělo být prováděno odmašťovačem v plastovém 20litrovém kanystru. Při úpravách bylo také používáno ředidlo C 6000, které bylo na pracovišti. Po třetí hodině ranní došlo k požáru a výbuchu. Byli zraněni 4 pracovníci, jeden z nich smrtelně. Jeden pracovník se zranil, když se dostavil na pracoviště dílny přípravy laku poté, co slyšel výbuch v podobě velké rány. Pomáhal kolegovi, na kterém hořelo oblečení, a pomáhal hasit oheň. Všichni zaměstnanci odmítli jakoukoli manipulaci s otevřeným ohněm a nebyli schopni uvést příčiny požáru a výbuchu.

Šetření úrazu

Zjistilo se, že:

  • Zaměstnanci byli ke své práci zdravotně způsobilí, absolvovali i pravidelná školení BOZP.
  • Dokumentaci BOZP - pracovní a technologické postupy, bezpečnostní listy, seznam OOPP, vyhodnocení rizik – zaměstnavatel měl.

Porušení povinností zaměstnavatele:

§ 103 odst. 1 písm. l) zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že dostatečně nezajistil dodržování zákazu kouření na pracovišti. Zaměstnanci kouřili v bezprostřední blízkosti dílny přípravy laku a rovněž v dílně přípravy laku i přesto, že je zde umístěna značka zakazující manipulaci s otevřeným ohněm.
§ 104 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nezohlednil všechna rizika a konkrétní podmínky práce, jelikož postiženému pracovníkovi, který používal v době smrtelného pracovního úrazu látku C 6000, nebyla přidělena antistatická obuv, jak požaduje bezpečnostní list.
§ 2 odst. 1 z. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tím, že nezabezpečil pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, jak požaduje ust. § 3 odst. 3 písm. g) nař. vlády č. 101/2005 Sb., jelikož bylo zjištěno, že na pracovišti v době smrtelného pracovního úrazu zaměstnance byl i zaměstnanec, který v té době nebyl na směně.

Porušení povinností zaměstnance:
Neuvedeno.

Porušení povinností jinou osobou nebo subjektem:
Neuvedeno.

Závěr
Opatření přijatá kontrolovaným subjektem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:
Technická:
Zaměstnanci budou vybaveni antistatickou obuví, zaměstnavatel bude nakupovat hořlavé látky v maloobjemových nádobách.
Organizační: Zaměstnavatel provede kontrolu na dodržování zákazu kouření. Zaměstnavatel vydal opatření ředitele ohledně nočních směn.
Výchovná: Seznámení všech zaměstnanců s okolnostmi a příčinami pracovního úrazu.
Tato opatření OIP považuje za dostatečná.

Opatření uložená inspektorem OIP podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o inspekci práce:
V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, bylo uloženo opatření k odstranění nedostatků a stanoveny přiměřené lhůty k jejich odstranění a k podání písemné zprávy o přijatých opatřeních. O dalších opatřeních bude rozhodnuto na OIP.

 

Komentáře

Dotaz

04.05.2010 - 09:52 Josef Všetička
Článek mě určitě zaujal. Pro zajímavost s využitím v praxi při školení BOZP by mě zajímaly sankce OIP vůči zaměstnavateli. Tímto prosím o odpověď. Děkuji!

Re: Dotaz

14.06.2010 - 14:48 František Černý
Nepřekvapuje mně, že jste odpovědi na svoje otázky nedostal Ale co je zarážející, v článku se píše o šetření OIP. Jenže výbuch a následný požár je spíše v kompetenci HZS a ti určitě přesně určili příčinu požáru. Navíc zde došlo k úmrtí pracovníka, takže se jistě zúča\stnila i kriminálka. Jenže tyhle údaje v článku chybí......

Dotaz2

04.05.2010 - 11:15 Josef Všetička
Také bych se k tomuto úrazu rád zeptal, co vlastně tedy způsobilo požár a výbuch? Bylo to kouření nebo broušení? Jakou technologií se tam brousilo? Děkuji!

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail