Kontroly orgánů inspekce práce na základě podnětů ke kontrole

Vzhledem k tomu, že kontroly na základě podnětů tvoří významnou část kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, byl Ministerstvem práce a sociálních věcí i v roce 2016 schválen souhrnný úkol na provádění kontrol na základě podnětů spadajících do všech kontrolních oblastí, tj. pracovních vztahů a podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zaměstnanosti. Nejčastěji zjištěná porušení v oblasti pracovních vztahů a podmínek se týkala problematiky odměňování zaměstnanců a vzniku pracovního poměru. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci to nejčastěji byla problematika řízení bezpečnosti práce na pracovišti, následovalo nevybavení osobními ochrannými pracovními prostředky.

Přestože impulsem k podání podnětu ke kontrole je pro jeho podatele v mnoha případech spíše snaha domoci se svých práv prostřednictvím orgánů inspekce práce, méně pak snaha obecně upozornit na špatné praktiky některých zaměstnavatelů, jsou podněty kontrolními orgány inspekce práce vnímány jako důležitý zdroj informací k zaměření kontrolní činnosti.

Poměr mezi počty podnětů směřujících do jednotlivých oblastí kontrolní působnosti inspekce práce je dlouhodobě setrvalý, podstatnou část zaujímá oblast pracovních vztahů a podmínek. Provedením kontroly u zaměstnavatele je vyřízena velká část přijatých podnětů. Jsou to podněty spadající svým obsahem do kontrolní působnosti orgánů inspekce práce. Část podnětů je vyřízena jiným způsobem, například poskytnutým poradenstvím nebo postoupením na jiný kontrolní orgán z důvodu věcné příslušnosti.

Za devět měsíců roku 2016 jsme přijali za všechny kontrolní oblasti 5 338 podnětů ke kontrole. Největší počet z nich (67 %) směřoval do oblasti pracovních vztahů a podmínek. Z pohledu místní příslušnosti nejvíce podnětů přijal Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, následován Oblastním inspektorátem práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj a Oblastním inspektorátem práce pro hlavní město Prahu.

V souvislosti s přijatým podnětem ke kontrole zahájily inspektoráty práce celkem 5 094 kontrol (včetně části podnětů z roku 2015). Z pohledu odvětví podnikání bylo nejvíce kontrol provedeno u zaměstnavatelů podnikajících v odvětví velkoobchodu a maloobchodu, následují zaměstnavatelé v odvětvích stravování a pohostinství, doprava a stavebnictví.

Nejčastěji zjištěná porušení v oblasti pracovních vztahů a podmínek se týkala problematiky odměňování zaměstnanců a vzniku pracovního poměru. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci to nejčastěji byla problematika řízení bezpečnosti práce na pracovišti, následovalo nevybavení osobními ochrannými pracovními prostředky. Největší podíl z celkového počtu porušení v oblasti zaměstnanosti zaujímá nelegální zaměstnávání občanů ČR, občanů ostatních členských států EU a dalších cizinců. Při kontrolách nelegálního zaměstnávání bylo do 30. 9. letošního roku zjištěno 1 616 nelegálně zaměstnaných osob.

Na základě kontrol provedených v souvislosti s podaným podnětem bylo do 30. 9. 2016 uloženo celkem 186 pokut v celkové výši 5 913 000 Kč.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail