Kontroly nelegálního zaměstnávání

Kontroly zaměřené na oblast nelegálního zaměstnávání jsou realizovány v rámci projektu "Efektivní systém zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR", reg. č. CZ.1.04/2.2.00/11.00013 (dále jen "projekt"), který je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Projekt si klade za cíl v maximální možné míře omezit nelegální zaměstnávání občanů ČR i cizích státních příslušníků a dokončit započatý proces zavedení klientského přístupu ve službách zaměstnanosti (ÚP ČR) tím, že SÚIP převezme a zefektivní kontrolu nelegálního zaměstnávání a zaměstnávání cizinců a prohloubí kontrolní spolupráci v rámci celého rezortu.

Ročním kontrolním cílem projektu je provést na území ČR 35 000 komplexních kontrol zaměřených primárně na odhalování a potírání nelegální práce.

Prováděné kontroly byly zaměřeny:

 • na existenci pracovněprávního vztahu při výkonu závislé práce,
 • zda cizinec vykonává práci na základě povolení k zaměstnání, je-li požadováno,
 • zda cizinec vykonává práci na základě povolení k pobytu, je-li požadováno,
 • na obsah pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud existují,
 • na dodržování základních ustanovení zákoníku práce na úseku pracovního poměru, pracovní doby, odměňování a BOZP.

Kontrolou nelegálního zaměstnávání se zabývalo 14 krajských útvarů, v rámci kterých bylo vytvořeno 336 pracovních míst inspektorů nelegálního zaměstnávání. Útvary kontroly nelegálního zaměstnávání oblastních inspektorátů práce provedly v letech 2012–2013 celkem 71 658 kontrol zaměřených na odhalování nelegálního zaměstnávání. Celkem bylo zjištěno 7 746 nelegálně pracujících osob, uloženo 2 117 pokut za umožnění výkonu nebo výkon nelegální práce v celkové částce 510,8 mil. Kč, dalších 622 pokut v celkové výši 212,9 mil. Kč je ve stadiu návrhu nebo v řízení.

Výsledky roku 2012

 • Bylo provedeno 35 557 kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání,
 • z toho bylo 5 789 kontrol realizováno v rámci mimořádných kontrolních akcí,
 • při 1 957 kontrolách byla zjištěna nelegální práce.

Bylo zjištěno:

 • 2 675 nelegálně zaměstnaných občanů ČR,
 • 430 nelegálně zaměstnaných občanů států EU,
 • 1 471 nelegálně zaměstnaných cizinců ze zemí mimo EU,
 • celkem 4 576 nelegálně zaměstnaných osob,
 • že 930 osob pracovalo na základě ústně uzavřené pracovní smlouvy /DPP/DPČ.

Bylo uloženo:

1 669 pokut za umožnění výkonu nebo výkon nelegální práce v celkové výši 388 078 000 Kč.

Výsledky roku 2013

 • Bylo provedeno 36 101 kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání,
 • z toho bylo 2 465 kontrol realizováno v rámci mimořádných kontrolních akcí,
 • při 1 375 kontrolách byla zjištěna nelegální práce.

Bylo zjištěno:

 • 1 394 nelegálně zaměstnaných občanů ČR,
 • 295 nelegálně zaměstnaných občanů států EU,
 • 1 481 nelegálně zaměstnaných cizinců ze zemí mimo EU,
 • celkem 3 170 nelegálně zaměstnaných osob,
 • že 1 258 osob pracovalo na základě ústně uzavřené pracovní smlouvy /DPP/DPČ.

Bylo uloženo:

 • 391 pokut za správní delikt umožnění výkonu nelegální práce, v celkové výši 122 394 500 Kč,
 • 57 pokut fyzickým osobám za přestupek výkonu nelegální práce v celkové výši 318 900 Kč,
 • dalších 622 pokut za správní delikt umožnění výkonu nelegální práce, v celkové výši 212 865 000 Kč, je ve stadiu návrhu nebo v řízení,
 • 183 pokut fyzickým osobám za přestupek výkonu nelegální práce, v celkové výši 1 200 000 Kč, je ve stadiu návrhu nebo v řízení.

Kontroly neleg. zam.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail