Kontroly manipulačních jednotek

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Ve firmě používáme kovové skládací paletové boxy pro skladování pneumatik. Stohují se do výšky cca 8 m. Podle jakých předpisů BOZP se provádí kontroly manipulačních jednotek a jejich četnost?

V souladu s § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, k minimálním požadavkům na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením, mimo jiné, patří používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou.

Součástí provozní dokumentace je i návod k používání daného zařízení. Dalším významným dokumentem v oblasti skladování je norma ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování, která, mimo jiné, v článku 4.1.1 uvádí, že pro každý sklad musí být zpracován „Místní provozní řád skladu“, který, mimo jiné, má obsahovat termíny prohlídek a kontrol.

V bodě 10 přílohy nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, jsou uvedeny požadavky na skladování a manipulaci s materiálem a břemeny. V tomto bodě nařízení se, mimo jiné, uvádí, že manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout.

V § 4 odst. 1 a 2 NV č. 378/2001 Sb. se pak uvádí:

  • Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.
  • Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Pro zajištění BOZP na pracovišti musí být vypracovány požadované dokumenty, dodržovány všechny právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP v této oblasti a prováděny kontroly v lhůtách a v souladu s výše uvedenými požadavky právních předpisů. Důležitým dokumentem je návod k používání daného zařízení od jeho výrobce, kde by měla být uvedena všechna potřebná bezpečnostní opatření, které zaměstnavatel musí při používání daného zařízení dodržet, včetně způsobu uložení materiálu v manipulační jednotce, maximálního zatížení a maximálního počtu jednotek ve stohu, včetně lhůt kontrol.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail